Laatste berichten

Verdiepingsdag Werkgeluk op 18 juni 2024!

Happiness at Work

Vanuit het HappinessBureau organiseren we al ruim zeven jaar de opleiding Werkgelukdeskundige en regelmatig krijgen we de vraag naar verdieping op de opleiding. Daarom organiseren we jaarlijks een Verdiepingsdag Werkgeluk. Op 18 juni 2024 is de volgende editie, bedoeld voor iedereen […]

Opleiding Werkgelukdeskundige

Overzicht Podcasts

Aanmelden Nieuwsbrief


By submitting this form, you are consenting to receive marketing emails from: . You can revoke your consent to receive emails at any time by using the SafeUnsubscribe® link, found at the bottom of every email. Emails are serviced by Constant Contact