Onlangs gesolliciteerd? Doe mee aan onderzoek!

Heeft u recent deelgenomen aan een sollicitatieproces? Doe mee aan het onderzoek “kandidaat ervaring en de impact op werkzoekende en organisatie!

Dagelijks ondervinden organisaties problemen door een krappe arbeidsmarkt. Het is voor hen dus belangrijker dan ooit om inzicht te krijgen in ervaringen van kandidaten en wat deze betekenen.

Het concept “kandidaat-ervaring” verwijst naar het algemene gevoel dat een kandidaat heeft over een organisatie na het doorlopen van een sollicitatieproces.

Onder leiding van Professor Rein De Cooman (foto) van een Belgische universiteit (KU Leuven) loopt er momenteel een onderzoek naar de impact van kandidaat ervaring op werkgevers en werkzoekenden. Het doel van dit onderzoek is de ervaringen van kandidaten te bestuderen en de impact hiervan op het gedrag van de kandidaat te detecteren. Het onderzoek loopt in maart en april 2022. Vanzelfsprekend is het onderzoek anoniem; ingevulde gegevens zijn niet terug te brengen tot deelnemers en gegevens worden enkel gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden.

Wil je meedoen aan het wetenschappelijk onderzoek?

Iedereen die in de afgelopen 6 maanden één of meerdere sollicitatieproces(sen) heeft doorlopen kan deelnemen indien men aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • In de afgelopen 6 maanden een sollicitatieprocedure doorlopen hebben ongeacht of deze resulteerde in het krijgen van de job of niet.
  • De procedure eindigde met een beslissing, met name job aangenomen, afgewezen, in reservepoel beland of zelf uit het proces gestapt

Wat levert meedoen jou als werkzoekende of werknemer op?

  • Je draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek en het eindwerk van twee gemotiveerde studenten met als einddoel om de ervaringen van werkzoekenden te verbeteren door het belang hiervan te bestuderen.
  • Je ontvangt als eerste de bevindingen van de studie.

Aanmelden?

Deelnemen kan via deze link:

https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_eL1xCjm3IFmFP3E

Als u vragen heeft over het onderzoek en de verwerking van de gegevens, kunt u contact opnemen met één van de verantwoordelijke onderzoekers via lenny.geerts@student.kuleuven.be of eline.degroote@student.kuleuven.be

De enquête kan zowel in het Nederlands als in het Engels worden ingevuld. Zie voor de Engelstalige tekst onze internationale nieuwssite.