Happiness at Work

Guidion gelooft in geluk

Deel van het artikel in HR & Business Magazine, januari 2015. Aan het woord is de eerste Chief Happiness Officer van Nederland: Naomi Birker van Guidion. Veel organisaties proberen vooral de concurrentie te kopiëren. Er […]