Guidion gelooft in geluk

Deel van het artikel in HR & Business Magazine, januari 2015. Aan het woord is de eerste Chief Happiness Officer van Nederland: Naomi Birker van Guidion.
Veel organisaties proberen vooral de concurrentie te kopiëren. Er zijn ook organisaties die het anders doen. Zoals Guidion, dat gelooft in geluk. De functietitel van HR-manager is er ingeruild voor Chief Happiness Officer. En de Geluksdag, de Geluksbarometer en de Daily zijn voor hen heel gewoon.
De naam Guidion komt wellicht onbekend over. Dit komt omdat zij namens hun partners werkzaam zijn.Laat je thuis internet installeren, dan is de kans groot dat je, zonder dat je het weet, een expert van Guidion over de vloer hebt. Naast de installatie-, service- en onderhoudswerkzaamheden van internet, telefonie en digitale televisie doet Guidion hetzelfde voor andere apparatuur ‘in en rondom het huishouden’, zoals bijvoorbeeld slimme meters. Guidion, opgericht in 2005, heeft de afgelopen jaren een zeer sterke groei doorgemaakt. De organisatie op kantoor bestaat momenteel uit een vaste kern (ca. 75 medewerkers) en een flexibele schil van ongeveer 200 medewerkers. Hierdoor kan snel op de behoeften van de partners worden ingespeeld. De flexpool wordt vooral met werkstudenten ingevuld die waardevolle krachten zijn voor op de servicedesk, maar ook binnen finance, recruitment of bijvoorbeeld het team logistiek & inkoop.

Chief Happiness Officer

Bij Guidion is de functietitel van HR-manager ingeruild voor die van Chief Happiness Officer. Sinds de zomer van 2012 vervult Naomi Birker deze functie. Naomi: “De grote inspiratie achter het aanstellen van een Chief Happiness Officer is het boek Delivering Happiness van Zappos CEO Tony Hsieh geweest. Guidion zat in een groeifase en zocht een persoon die enerzijds kon helpen bij het bewaken van de cultuur en anderzijds kon ondersteunen in de menselijke kant van groei en professionalisering.” Bij Zappos krijgen alle nieuwe medewerkers na hun opleidingsperiode van vier weken Het Aanbod: blijf óf krijg $2.000 en verlaat Zappos. Guidion heeft dit niet. “Het gedachtengoed Delivering Happiness gaf inspiratie en fungeerde als katalysator”, zegt Naomi. “Maar wij hebben er geen kopie van gemaakt. Dat zou ook helemaal niet werken”.

De Geluksbarometer

Guidion gelooft in geluk. Net als -gelukkig- steeds meer organisaties, denken zij dat gelukkige mensen positieve effecten hebben op het bereiken van de organisatiedoelen. Om hier continu inzicht in te hebben, wordt naar alle medewerkers aan het begin van iedere maand de Geluksbarometer uitgestuurd. Deze bevat een aantal terugkerende en een aantal maandspecifieke vragen. “Terugkerend wordt gemeten hoe het gesteld is met het persoonlijk- en werkgeluk. Dat meten wij aan de hand van het PERMA-model van Seligman, een van de grondleggers van de positieve psychologie. PERMA is een acroniem voor de vijf wetenschappelijke drijfveren van geluk: positive emotions, engagement, relationships, meaning en accomplishment”, licht Naomi toe. Een ander onderdeel van de terugkerende vragenlijst is de mate waarin opvolging is gegeven aan de resultaten van de vorige Geluksbarometer. Na iedere halfjaarlijkse evaluatieronde wordt gemeten of de medewerker het eens is met de inhoud van zijn evaluatie, of hij energie heeft gekregen van het gesprek en of hij vindt dat zijn manager zijn evaluatie goed heeft aangepakt. Omdat dezelfde vragen ieder halfjaar terugkeren leveren ook deze metingen een trendlijn op,

Een ander voorbeeld van de thematische onderwerpen is de mini 360-graden feedback. Hieruit kwamen onder meer 120 reacties over het leiderschap van de managers. Deze zijn allemaal en ongecensureerd met alle medewerkers gedeeld. “Omdat wij voor een open feedbackcultuur staan, stond iedereen direct achter de keuze om alle feedback ook openlijk met iedereen te delen”.

Geluksdag

Het streven naar gelukkige medewerkers krijgt een concrete invulling met de Geluksdag. Iedere medewerker -vast, oproep of stagiair- kan één keer per jaar deze vrije dag opnemen. En daar wordt zeker gebruik van gemaakt. De Geluksdagen worden voor de meest uit-eenlopende redenen (spontaan) opgenomen. Iemand is jarig en wil de volgende dag uitslapen, iemand heeft een sportwedstrijd, wil zijn oma op haar 90e verjaardag verrassen, pakt een dagje strand of koopt een nieuw huisdier. Naomi: “Ik zie de meest fantastische foto’s voorbij komen. Want dat is wel een voorwaarde voor het opnemen van de Geluksdag: je maakt een foto en deelt deze met kantoor. Zodat iedereen kan meegenieten!”

Lees hier verder voor de rest van het artikel.