Geluk op het werk: wat is dat eigenlijk?

Het volledige artikel verschenen op Personeelslog, het weblog van Personeelsnet in maart 2015. Robert Haringsma is onderzoeker en psycholoog bij het Instituut voor Positieve Psychologie. Met zijn artikel over Geluk op het werk van februari 2015 heeft hij flink de tongen losgemaakt. Eén vraag kwam steeds terug: En wat is dat dan werkgeluk? In dit vervolgartikel geeft Haringsma meer uitleg. Bovendien introduceert hij de online Geluksmeter, waarin je kunt nagaan hoe gelukkig je zelf bent op jouw werk.

Geluk op het werk: wat is dat eigenlijk?

In mijn vorige artikel Geluk op het werk als HR-strategie op Personeelslog.nl, besprak ik twee business cases van bedrijven die geluk gebruiken als HR-strategie. Naar aanleiding van dat verhaal kwam één vraag steeds terug: “En wat is dat dan werkgeluk?”

Nu kwam het vorige artikel niet uit mijn dikke duim. Met het Instituut voor Positieve Psychologie doen we al ruim een jaar onderzoek naar werkgeluk en we helpen organisaties om dit ook in de praktijk te brengen. In dit artikel daarom een korte introductie op het fenomeen werkgeluk.

Wat is Geluk?
In 2014 zijn we ons onderzoek naar werkgeluk begonnen. We werken daarin met het model van Martin Seligman (de grondlegger van de positieve psychologie) die stelt dat Geluk uit verschillende onderdelen bestaat: betekenis, uitdaging, relaties, flow en positieve emoties. Hieronder bespreek ik de verschillende onderdelen.

Betekenis: het idee dat je werk ergens toe dient. Hierbij kun je denken aan betekenisgeving voor de maatschappij, maar ook voor jezelf. Een verpleegster kan het gevoel hebben dat ze met haar werk een bijdrage doet aan het leven van anderen. Maar ze kan ook het gevoel hebben dat het werk haar ondersteunt in haar eigen ontwikkeling.

Uitdaging: het gevoel dat je steeds iets bij kan leren en dat je voldoende autonomie hebt om je werk te doen zoals dat volgens jou het best is.

Relaties: een goede band met je collega’s. Daarbij kun je denken aan een goede sfeer, maar ook aan het kunnen omgaan met stressvolle gebeurtenissen en voldoende openheid.

Flow: opgaan in je werk.

Positieve Emoties: een prettig gevoel hebben.

Geluksmeter
Het is nog niet helemaal helder hoe deze onderdelen van werkgeluk samenhangen. Wij vermoeden dat het ongeveer het onderstaande model volgt:

Geluk op het werk illustratie

Lees meer over dit model, en de rest van het artikel hier.