HB-Nieuws

Opleiding Werkgelukdeskundige

Op de site van de nationale beroepengids staat een overzicht van 21 nieuwe beroepen met toekomst. Op de tweede plaats staat de Werkgelukdeskundige (of werkgelukadviseur). Een werkgelukdeskundige is een manager of stafmedewerker die zich bezighoudt […]

Happiness at Work

Guidion gelooft in geluk

Deel van het artikel in HR & Business Magazine, januari 2015. Aan het woord is de eerste Chief Happiness Officer van Nederland: Naomi Birker van Guidion. Veel organisaties proberen vooral de concurrentie te kopiëren. Er […]

Happiness at Work

Geluk op het werk: wat is dat eigenlijk?

Het volledige artikel verschenen op Personeelslog, het weblog van Personeelsnet in maart 2015. Robert Haringsma is onderzoeker en psycholoog bij het Instituut voor Positieve Psychologie. Met zijn artikel over Geluk op het werk van februari 2015 […]

Happiness at Work

De markt voor geluk

 Artikel van Peter Olsthoorn op Intermediair.nl, juni 2016. Interview met Guy van Liemt van EHERO: de Erasmus Happiness Economics Research Organisation. Is geluk, ook op de werkvloer, maakbaar?  De markt voor geluk Na de Chief Happiness Officer […]

Happiness at Work

Happiness is a serious business

Inspirerende TEDx Talk van Nic Marks: Does success lead to happiness? If we work hard first, will it pay in terms of happiness later on? According to statistics presented by Nic Marks (nicmarks.org), we should […]