100 Vragen die je kunt beantwoorden met HR-analytics

HR-analytics creëert een concurrentievoordeel door bruikbare bedrijfsinformatie te genereren over de “mensenkant” van je organisatie. Weet je niet waar te beginnen? Hier zijn een paar ideeën om je op weg te helpen…

Dit overzicht komt van McBassi & Company en is vertaald met ChatGPT. Het originele bestand (Engelstalig) kun je hier downloaden. Heb je verbeteringen voor de vertalingen? Laat het ons weten!

 1. Wat zijn de drie belangrijkste zaken waar we ons op moeten richten om de verkoop te verbeteren?
 2. Wat zijn de drie belangrijkste zaken waar we ons op moeten richten om de klantenservice te verbeteren?
 3. Wat zijn de drie belangrijkste zaken waar we ons op moeten richten om de betrokkenheid van medewerkers te verbeteren?
 4. Wat zijn de drie belangrijkste zaken waar we ons op moeten richten om ongewenst verloop te verminderen?
 5. Wat zijn de drie belangrijkste zaken waar we ons op moeten richten om de veiligheid te verbeteren?
 6. Wat zijn de drie belangrijkste zaken waar we ons op moeten richten om innovatie te bevorderen?
 7. Waarom is het verloop in bepaalde vestigingen zoveel hoger?
 8. Welke interventies zouden het grootste effect hebben op de effectiviteit van het management?
 9. Waarom verlaten onze medewerkers met veel potentieel het bedrijf met een hogere snelheid dan andere medewerkers?
 10. Hoe verschillen de factoren die de betrokkenheid van medewerkers bepalen bij medewerkers met verschillende kenmerken (bijv. leeftijd, geslacht, land)?
 11. Welke HR-metrics zijn het beste in staat om toekomstige resultaten te voorspellen, in plaats van alleen maar in de achteruitkijkspiegel te kijken?
 12. Waarom hebben we betere veiligheidsresultaten in sommige fabrieken dan in andere en welke interventies kunnen helpen om ze te verbeteren?
 13. Wat zijn de kenmerken die onze meest effectieve managers onderscheiden van de anderen?
 14. Hebben we locaties of kantoren die als modellen kunnen dienen voor andere locaties??
 15. We hebben ons jarenlang gericht op betrokkenheid van medewerkers; wat zijn de andere mens-gerelateerde problemen die de resultaten van mijn bedrijf beïnvloeden?
 16. Wat zouden de beste acties zijn om onze medewerkers die op afstand werken beter te managen?
 17. Welke acties moeten we ondernemen om een meer diverse personeelssamenstelling aan te trekken?
 18. Welke acties moeten we ondernemen om een diverse personeelssamenstelling te behouden?
 19. Welke specifieke aspecten van onze cultuur belemmeren ons om betere klantenservice te bieden?
 20. Welke kenmerken zouden we moeten zoeken wanneer we nieuwe medewerkers werven?
 21. Waarom zijn sommige locaties succesvoller in de verkoop dan andere, en hoe kunnen we die kenmerken uitbreiden naar al onze verkoopkantoren?
 22. Wat zijn de meest effectieve manieren om de productiviteit van ons verkoopteam te verbeteren?
 23. Welke factoren bepalen het behoud van medewerkers?
 24. Hoe verschillen de factoren die het behoud van medewerkers bepalen tussen verschillende segmenten van onze medewerkers (bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, land)?
 25. Welke training is het meest effectief in het vergroten van succes voor sales managers?
 26. Moeten we ons überhaupt richten op medewerkersbetrokkenheid? Zijn meer betrokken medewerkers ook succesvoller?
 27. We praten veel over het belang van diversiteit, maar zijn er concrete stappen die we kunnen nemen om ons bedrijf meer open te stellen voor diverse meningen?
 28. Wat kunnen we doen om grotere niveaus van innovatie te stimuleren?
 29. Wat was het effect van een bepaalde trainingsinterventie?
 30. Welke van onze trainingsinterventies hebben de grootste impact op de productiviteit van ons verkoopteam?
 31. Welke managementcompetenties bevorderen hogere niveaus van medewerkersbetrokkenheid?
 32. Welke managementcompetenties helpen het betreurenswaardige verloop te verminderen?
 33. Wat zijn de belangrijkste procesverschillen tussen onze meest productieve fabrieken en andere?
 34. Welk percentage van onze managers is zeer effectief en hoe kunnen we dat percentage verhogen?
 35. “Leiderschap” omvat veel dingen; wat zijn de specifieke eigenschappen van de meest succesvolle leiders in onze organisatie?
 36. Hoe kunnen we fraude/diefstal op een bepaalde locatie verminderen?
 37. Verschillen de factoren die medewerkersbetrokkenheid stimuleren significant in verschillende regio’s van de wereld?
 38. Wat kunnen leidinggevenden specifiek doen om medewerkers zo succesvol mogelijk te laten zijn?
 39. We hebben enkele callcenters met veel lagere omzet dan andere; wat is anders aan die callcenters?
 40. Reflecteert ons prestatiebeoordelingssysteem de werkelijke prestaties van medewerkers nauwkeurig?
 41. Hoe beïnvloedt de span of control van de manager de verkoopresultaten?
 42. Hoe moeten we ons leiderschapsontwikkelingsprogramma aanpassen om betere bedrijfsresultaten te behalen?
 43. Welke van de lage scores op onze enquête naar medewerkersbetrokkenheid kunnen we negeren omdat ze niets te maken hebben met de resultaten waar we om geven?
 44. Bij welke hoge scores op onze enquête naar medewerkersbetrokkenheid moeten we nog beter worden omdat ze belangrijke drijfveren zijn voor onze bedrijfsresultaten?
 45. Hoe succesvol is ons programma voor medewerkersoriëntatie (Onboarding)?
 46. Hoe hebben onze moeilijkheden bij een bepaalde productlancering (of een ander specifiek probleem) invloed gehad op het commitment van medewerkers aan de organisatie, en wat kunnen we eraan doen?
 47. Wat zijn de belangrijkste factoren die bijdragen aan het succes van onze high-potential programma’s?
 48. Wat onderscheidt de locaties waar we hogere klantloyaliteit hebben?
 49. We hebben vorig jaar een diversiteitsinitiatief geïmplementeerd, maar het is niet succesvol geweest; wat houdt ons tegen?
 50. Is ons belonings- en waarderingsprogramma voor medewerkers succesvoller voor bepaalde functies?
 51. Waarom verlaten zoveel van onze nieuwe medewerkers ons binnen de eerste paar maanden?
 52. Er is een groot verschil in kwaliteit tussen onze fabrieken; wat is hiervan de oorzaak en wat kunnen we eraan doen?
 53. We hebben zoveel trainingsprogramma’s; welke moeten we verminderen en welke moeten we uitbreiden?
 54. We hebben een ander bedrijf overgenomen; wat zijn de grootste sterke en zwakke punten van de cultuur van dat bedrijf?
 55. Wat kenmerkt onze meest succesvolle managers?
 56. Waarom is het verloop onder vrouwelijke medewerkers veel hoger?
 57. Heeft een nieuw ingevoerd medewerkersvoordeel een positief effect gehad op medewerkersbetrokkenheid?
 58. Zijn er verschillen tussen generaties in wat onze medewerkers willen van hun werk?
 59. Welke enkele kenmerken onderscheiden onze beste verkopers?
 60. Hebben we onze bedrijfsdoelstellingen behaald met dit trainingsprogramma?
 61. Er zijn grote culturele verschillen tussen onze locaties in het buitenland en onze locaties in de VS; drijven deze verschillen betere resultaten in bepaalde locaties?
 62. Waarom zijn sommige afdelingen effectiever in het ontwikkelen van nieuwe producten?
 63. Wat zijn de belangrijkste drijfveren voor medewerkersbetrokkenheid en hoe verschillen deze over afdelingen of functies heen?
 64. Hoe beïnvloeden HR-investeringen de bedrijfsresultaten?
 65. Welke HR-metrics zijn het meest effectief om onze bedrijfsresultaten te verbeteren?
 66. Wat zijn de belangrijkste factoren die bijdragen aan een positieve werkcultuur?
 67. Hoe kunnen we de effectiviteit van onze wervings- en selectieprocessen verbeteren?
 68. Hoe kunnen we ons beleid ten aanzien van medewerkersontwikkeling verbeteren?
 69. Hoe beïnvloeden de verschillende prestatiebeoordelingssystemen die we gebruiken onze bedrijfsresultaten?
 70. Welke interventies hebben het grootste effect op de verbetering van de productiviteit van onze medewerkers?
 71. Welke factoren dragen bij aan de betrokkenheid van medewerkers bij hun werk?
 72. Wat zijn de belangrijkste factoren die bijdragen aan het succes van onze leiderschapsontwikkelingsprogramma’s?
 73. Hoe kunnen we de samenwerking tussen verschillende afdelingen of teams verbeteren?
 74. Wat zijn de belangrijkste drijfveren voor het behoud van medewerkers en hoe verschillen deze over afdelingen of functies heen?
 75. Hoe kunnen we de effectiviteit van onze prestatiebeloningssystemen verbeteren?
 76. Wat zijn de belangrijkste oorzaken van langdurig verzuim en hoe kunnen we deze verminderen?
 77. Welke HR-interventies hebben het grootste effect op de klanttevredenheid?
 78. Hoe kunnen we ons beleid ten aanzien van diversiteit en inclusie verbeteren?
 79. Wat zijn de belangrijkste factoren die bijdragen aan een positieve werkomgeving?
 80. Hoe kunnen we ons beleid ten aanzien van arbeidsvoorwaarden verbeteren om de betrokkenheid van medewerkers te vergroten?
 81. Welke interventies hebben het grootste effect op het verminderen van verloop onder nieuwe medewerkers?
 82. Welke HR-metrics zijn het meest effectief om de productiviteit van onze medewerkers te meten en te verbeteren?
 83. Hoe kunnen we de effectiviteit van onze communicatie met medewerkers verbeteren?
 84. Wat zijn de belangrijkste factoren die bijdragen aan de ontwikkeling van leiderschapstalent?
 85. Hoe kunnen we ons beleid ten aanzien van flexibel werken verbeteren?
 86. Wat zijn de belangrijkste drijfveren voor het behoud van medewerkers en hoe verschillen deze over leeftijdsgroepen heen?
 87. Hoe kunnen we de kwaliteit van onze werving verbeteren om de betrokkenheid van medewerkers te vergroten?
 88. Welke medewerkerskenmerken dragen bij aan klanttevredenheid?
 89. Hoe kunnen we die medewerkers identificeren die het meest geschikt zijn om gepromoveerd te worden tot manager?
 90. De medewerkersmoraal is sterk afgenomen sinds enkele recente ontslagen; op welke gebieden moeten we ons richten om dit het beste aan te pakken?
 91. Een deel van de bonussen is meestal gekoppeld aan verbeteringen op bepaalde gebieden; welke gebieden moeten we selecteren?
 92. Wat is de “sweet spot” voor de jobtenure (lang verbonden aan oprganisatie) van onze verkopers?
 93. Wat maakt deze ene verkoopafdeling bijzonder, die altijd de beste kwartaalresultaten heeft?
 94. Wat kenmerkt de cultuur van onze organisatie en waar moeten we verbeteringen zoeken?
 95. We hebben kwaliteitsproblemen op een bepaalde locatie; hoe kunnen we dit aanpakken?
 96. Waar liggen de beste gebieden om ons leiderschapsontwikkelingsprogramma op te richten?
 97. We zitten midden in een fusie/acquisitie; zijn er grote onverenigbaarheden tussen de culturen van onze twee bedrijven?
 98. Onze laatste enquête wees uit dat sommige locaties zeer lage scores hebben op het gebied van werk-privébalans; wat veroorzaakt de problemen op het gebied van werk-privébalans op die plaatsen?
 99. Welke belangrijke maatregelen moeten we opnemen in ons jaarverslag aan onze raad van bestuur?
 100. Welke belangrijke maatregelen moeten we opnemen in ons jaarverslag aan aandeelhouders?

© McBassi & Company