Toenemende werkdruk in Nederland (infographic)

Integron heeft voor het 8e achtereenvolgende jaar het onderzoek naar werkbeleving in Nederland uitgevoerd. Het rapport geeft inzicht in hoe werkend Nederland haar eigen werk en arbeidspotentieel ervaart. Zelfsturing, verantwoordelijkheid, resultaatgerichtheid, bevlogenheid en holocratisch organiseren zijn voor veel organisaties een onderwerp op de agenda. Lees hieronder het artikel van Stephan van Gelder van 22 juli 2016 over de uitkomsten van het onderzoek. 

Samengevat:

  • 13% van werkend Nederland ervaart sterk dat de werkgever het beste uit hen haalt, de zogeheten Top Performers. In 2015 lag dit percentage één punt hoger;
  • Maar 14% beveelt haar eigen werkgever aan;
  • De werkdruk is de afgelopen 12 maanden toegenomen met 30% en leidt tot verzuim bij 21% van de medewerkers;
  • 50% stelt dat de organisatie- en werkbelevingsaspecten voor verbetering vatbaar zijn.

Werkdruk in Nederland anno 2016

Werk je aan een betere organisatie en een betere werkbeleving dan is dit niet alleen goed voor de tevredenheid, trots, loyaliteit en productiviteit.

Ook heeft het gevolgen voor de werkdruk en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Het onderwerp staat al jaren prominent op de directie-agenda.

Uit het achtste onderzoek naar de werkbeleving in Nederland blijkt dat de werkdruk volgens 31% van de medewerkers in Nederland te hoog is. Tevens blijkt dat de werkdruk de afgelopen 12 maanden is toegenomen met 30% en leidt het tot verzuim bij 21% van de medewerkers.

Bij werkgevers waar medewerkers aangeven dat de organisatie het beste uit hen haalt vindt maar 20% dat de werkdruk te hoog is.

Duurzame inzetbaarheid beslaat het mentale en fysieke aspect. Slechts 45% van de medewerkers kan het werk mentaal goed aan; fysiek ligt dit op 48%.

Ook hier geldt dat medewerkers werkzaam bij Top Performers veel positiever zijn en zijn ervan overtuigd dat de kans twee keer zo groot is dat ze doorwerken tot aan het pensioen.

Bekijk hieronder de volledige infographic ‘werkbeleving in Nederland 2016’.

Bron: Klik hier