In 3 stappen naar een positieve employee experience

Het verbeteren van de medewerkersbeleving vraagt om een integrale aanpak en veel doorzettingsvermogen. Maar wie volhoudt, wordt zeker beloond.

De krapte op de arbeidsmarkt dwingt organisaties om eens goed in de spiegel te kijken. Wat vinden wij belangrijk en zie je dat ook terug in hoe we met onze medewerkers omgaan? Uit onderzoek van McKinsey blijkt dat medewerkers vooral vertrouwen, sociale cohesie en zingeving zoeken in hun werk. Een optimaal vormgegeven employee experience helpt daarbij, en bevordert bovendien het werkgeluk, de prestaties en de productiviteit van medewerkers. Een positieve employee experience leidt tot 16 keer meer betrokkenheid en 8 keer meer bereidheid om bij de werkgever te blijven dan een negatieve ervaring. Kortom: het maakt organisaties inspirerender en betekenisvoller.

Een positieve medewerkersbeleving

Hoe ziet een positieve medewerkersbeleving eruit? Er zijn 9 factoren die daaraan bijdragen. De eerste 3 gaan over de sociale ervaring, nummer 4 tot en met 6 omvatten de werkbeleving en de laatste 3 hebben betrekking op de ervaring met de organisatie.

  1. Mensen en relaties: ‘Word ik gezien en behandeld als een belangrijke toegevoegde waarde voor de organisatie?
  2. Teamwork: ‘Vertrouwen en waarderen mijn directe collega’s elkaar en kunnen we goed samenwerken en innoveren?’
  3. Sociaal klimaat: ‘Voel ik me welkom en thuis in deze organisatie?’
  4. Werkorganisatie: ‘Heb ik duidelijke verantwoordelijkheden, interessant werk en de benodigde hulpbronnen om succesvol te kunnen zijn?’
  5. Controle en flexibiliteit: ‘Kan ik mijn werk efficiënt en flexibel uitvoeren en past het op een positieve manier in mijn leven?’
  6. Groei en beloning: ‘Krijg ik beloningen en kansen die mij helpen te leren, groeien en een bestaan op te bouwen?’
  7. Betekenisvol doel: ‘Heeft de organisatie een doel dat overeenkomt met dat van mij, en kan ik daaraan bijdragen?’
  8. Technologie: ‘Stelt de technologie van de organisatie me in staat om mijn werk efficiënt te doen?’
  9. Fysieke omgeving: ‘Is mijn werkomgeving veilig, comfortabel en ontworpen met de mens als centraal uitgangspunt?’

Om ervoor te zorgen dat medewerkers al deze vragen met een volmondige ‘ja’ beantwoorden, moet je weten wat er onder medewerkers leeft en wat zij belangrijk vinden. Daarbij moet je een holistische blik hebben: bekijk medewerkers niet alleen als werknemers, maar als mens met levenservaring en een persoonlijk levenspad. Stel medewerkers echt centraal, zij zijn het beginpunt en dé sleutel tot succes van de organisatie.

Hoe creëer je een positieve employee experience?

De volgende 3 stappen, die gebaseerd zijn op de principes van design thinking (een werkwijze waarbij je alleen bezig bent met de gebruikerservaring zodat ‘human need’ centraal staat), vormen een beproefde methode om complexe problemen op een creatieve manier op te lossen.

Stap 1: Startpunt en ambitie

Waar staat de organisatie nu en wat is de stip op de horizon? Inventariseer daarvoor de behoeften van medewerkers – zo zie je snel waar de discrepantie zit. Formuleer vervolgens de richting en omvang van de ambitie voor de employee experience. Zo creëer je een helder beeld van de kernthema’s en -waarden. Dit vereist een gezamenlijke visie van het senior leiderschap in de organisatie.

Stap 2: Transformeer de medewerkersreis

Duik dieper in de verschillende employee journeys die medewerkers kunnen hebben. De medewerkersreis begint bij de eerste kennismaking met de organisatie en verloopt via sollicitatie, inwerkperiode, groei en ontwikkeling, het verlaten van de organisatie of pensioen, tot de periode daarna. Gebruik persona’s en schakel de hulp in van medewerkers om deze persona’s te beschrijven. Achterhaal wat de meest bepalende momenten zijn in hun medewerkersreis om te bepalen waar het herontwerpen van de medewerkersbeleving de meeste toegevoegde waarde heeft. Doe dit volgens de stappen van design thinking: ontdek, ontwerp en lever.

Stap 3: Verbeter, meet en borg de medewerkersbeleving

Zorg dat de organisatie is toegerust om de employee experience daadwerkelijk te verbeteren, met betere data, systemen en mogelijkheden. HR is een belangrijke partner hierin, maar de tools en hulpbronnen moeten direct beschikbaar zijn voor medewerkers, zodat zij hun beleving kunnen transformeren.

Praktijkvoorbeeld: transformatie van de medewerkersbeleving in de jeugdzorg

5 jeugdzorgorganisaties doorliepen onder begeleiding van het HappinessBureau de employee journeys van hun medewerkers. De organisaties wilden zo aantrekkelijk mogelijk worden en het werkgeluk van medewerkers vergroten. Meer informatie over de aanpak lees je hier.

Enkele acties naar aanleiding van dit traject:

– We laten op onze website beter zien wie we zijn, zodat potentiële werknemers beter kunnen beoordelen of hun waarden passen bij die van de organisatie;
– Tijdens sollicitatiegesprekken proberen we te achterhalen of de persoon past bij de cultuur en werkwijze van de organisatie;
– De inwerktijd wordt verbeterd met een welkomstpakket en een e-learning gericht op de onboarding;
– We introduceren een persoonlijk ontwikkelbudget;
– De rol van de leidinggevende gaan we beter in kaart brengen;
– In een exitgesprek gaan we verdiepende vragen stellen.

Het verbeteren van de medewerkersbeleving begint bij oprechte interesse. Door te luisteren naar en je te verplaatsen in medewerkers, kom je erachter wat hun behoeften, ervaringen en verwachtingen zijn. Kortom: het praten met of interviewen van medewerkers is een onlosmakelijk onderdeel van het creëren van een positieve employee experience. De ambitie is om de ervaring van medewerkers in lijn te brengen met de visie, missie en waarden van de organisatie. De kunst is uiteindelijk om inzichten en acties te vertalen naar een structurele aanpak, waarbij je de beleving doorlopend verbetert. Dat is niet alleen goed voor medewerkers, maar ook voor organisaties als geheel.

Door: Gea Peper voor PWnet.nl