Hybride werken: hoe tevreden is Nederland?

HappinessBureau Jaaronderzoek 2023 – artikel 2 –

In een serie van vier artikelen beschrijven we de uitkomst van het meest recente jaaronderzoek van het HappinessBureau. De volgende onderwerpen komen daarin aan de orde:

In dit artikel kijken we naar het onderdeel hybride werken.

Sinds de Corona-pandemie is het gebruikelijker geworden voor medewerkers die dat kunnen om een deel van hun tijd thuis te werken. We waren nieuwsgierig of de mensen tevreden zijn met de verdeling tussen thuiswerken en op kantoor zijn.

Figuur 1. Tevredenheid over verdeling thuiswerken/ op kantoor werken

Zoals in figuur 1 is te zien is een ruime meerderheid (62%) tevreden met de huidige verdeling, 20% zou graag meer willen thuiswerken en 7% zou graag meer op kantoor aanwezig willen zijn.

Dat roept de volgende vraag op: bij welke verdeling scoren medewerkers hoog of laag op werkgeluk?

  • Medewerkers die 100% van hun werkuren thuiswerken en zij die het gelijkelijk verdelen tussen kantoor en thuiswerken scoren het laagste op werkgeluk: 6,7. Dit gaat echter om een klein deel van de werknemers (respectievelijk 4% en 2%).
  • Medewerkers die één dag thuiswerken zijn heel gelukkig net als medewerkers die 60-80% thuiswerken, ze scoren gemiddeld een 7,5, respectievelijk een 7,4 op werkgeluk.

Bij het HappinessBureau hanteren we het wetenschappelijk onderbouwde P3F-model: medewerkers ervaren werkgeluk als ze een combinatie ervaren van Zingeving, Voldoening, Plezier & Verbinding. Wat zien we ten aanzien van dit model bij hybride werken?

  • Medewerkers die 80% van hun tijd op kantoor werken, ervaren de meeste zingeving. Dat kan zijn omdat ze veel in de organisatie werken en zo meer ervaren waar hun werk aan bijdraagt.
  • Medewerkers die 60-80% van hun tijd thuiswerken ervaren de meeste Voldoening (resultaten behalen, autonomie voelen, kunnen doen waar je goed in bent). We zien ook in ander onderzoek terug dat je thuis met meer focus kunt werken en vaak productiever bent.
  • De mensen die noch thuiswerken, noch op kantoor komen en dus 100% van hun tijd elders werken scoren het laagst op de drie onderdelen.

Hybride werken en de manager

Figuur 2. Het aanbevelen van de leidinggevende naar de tevredenheid over hybride werken

In het volgende artikel staan we uitgebreid stil bij het aanbevelen van de manager, de mNPS. Een score tussen de -100 en +100. Het lijkt erop dat de leidinggevende een belangrijke rol speelt in de mate van tevredenheid over de verdeling van het hybride werken (thuis of kantoor). Meer specifiek, vooral medewerkers die meer willen thuiswerken zijn zeer ontevreden over hun manager.

Enkele tips voor hybride werken:

  • Geef de leidinggevende en teams meer mogelijkheden samen te kijken naar de optimale werkafspraken, en leg dus niet centraal een eis op over aanwezigheid.
  • In het verlengde daarvan: De jonge generatie wil én leren van collega’s en hen ontmoeten én flexibiliteit hebben om thuis of elders te kunnen werken. Organisaties die hier goed op inspelen vragen om een minimum aantal dagen per jaar om op kantoor te zijn en niet per week.
  • Zorg voor het blijven vieren van successen en het uiten van waardering.
  • Investeer in een jaarlijkse bijeenkomst buiten kantoor waar collega’s elkaar in een ongedwongen omgeving beter kunnen leren kennen.
  • Het lijkt misschien al lang, maar we zijn nog maar kort bezig met hybride werken. Geef het tijd om er al organisatie, als afdelingen en teams er ervaring mee te blijven opdoen. Hou de vinger aan de pols zodat je goed de ervaringen kunt analyseren.

Meer tips en achtergrond? Zie het boek Word een Woest Aantrekkelijke Werkgever met Werkgeluk of download ons eBook over Hybride Werken.