Hoe leidinggevenden de bevlogenheid en betrokkenheid onder medewerkers kunnen vergroten

Artikel van Rogier van der Werf op effectory.nl, juni 2016

Hoe leidinggevenden de bevlogenheid en betrokkenheid onder medewerkers kunnen vergroten

Ontdek de drie sleutelelementen voor managers om de bevlogenheid en betrokkenheid onder medewerkers te vergroten.

Vanuit onze ervaring met multinationals zien we veel afwisseling in de werkwijze van direct leidinggevenden. Er is niet één managementstijl die hierin met stip op één staat. Immers valt of staat het management met wat voor de organisatie op dat moment het beste werkt, voornamelijk in relatie tot de medewerkers. In de zoektocht naar de juiste stimulans voor een hogere bevlogenheid en betrokkenheid onder medewerkers blijkt in toenemende mate dat het hebben en zijn van een geschikte direct leidinggevende belangrijker is dan ooit tevoren.

Waarom de impact van een direct leidinggevende zo groot is

De direct leidinggevende is één van de belangrijkste factoren in de manier waarop de medewerker zijn werk ervaart. Ondanks dat het team hier ook invloed op uitoefent, wijst onderzoek uit dat de invloed van de direct leidinggevende zwaarder weegt dan die van het gehele team.

We onderscheiden een aantal redenen voor dit verschil van mate van invloed tussen managers en teams. Allereerst spenderen managers veel tijd met de medewerkers, zowel één op één als in het team. Daarnaast creëren de leidinggevenden de werkomgeving en sfeer. Bovendien zijn de vele beslissingen die leidinggevenden nemen direct van invloed op individuele medewerkers en het team.

De 3 kwaliteiten van succesvolle leidinggevenden

Hedendaagse direct leidinggevenden lopen tegen verschillende uitdagingen aan. In de huidige samenleving, getekend door continue ontwikkeling en innovatie, bevinden we ons in een situatie waar de tijd schaars is en de verwachtingen hoog liggen. De afgelopen jaren hebben we gezien dat de managers die excelleren in hun rol de volgende drie eigenschappen delen:

  1. De kracht om te motiveren
  2. Bedreven zijn in het geven en ontvangen van feedback
  3. Herkennen en stimuleren van de ontwikkelingen van medewerkers

Uit ons onderzoek is gebleken dat de bevlogenheid en betrokkenheid van medewerkers hoger is wanneer leidinggevenden zich concentreren op, en excelleren in, de drie bovengenoemde eigenschappen. Bovendien zien we dat de kans dat medewerkers bevlogen en betrokken zijn zelfs vier keer zo groot is wanneer medewerkers op effectieve wijze worden gemotiveerd door hun direct leidinggevende.
Echter, waar leidinggevenden zich zorgen over zouden moeten maken is dat slechts 51% van de medewerkers werkzaam in multinationals, zich op effectieve wijze gemotiveerd voelt door hun direct leidinggevende.

Wat gebeurt er als medewerkers niet bevlogen en niet betrokken zijn?

De waarde van het geven en ontvangen van feedback

Het is essentieel dat leidinggevenden zowel feedback geven als ontvangen, wil hun manier van leiding geven effectief zijn. Door constante feedback te implementeren in de alledaagse activiteiten zijn leidinggevenden in staat om de motivatie, prestaties, bevlogenheid en betrokkenheid van de medewerkers positief te beïnvloeden. Bovendien stelt het ontvangen van kwalitatief goede feedback niet alleen de medewerkers, maar juist ook de leidinggevenden, in staat om de eigen prestaties te verbeteren, waar feedback in de ware aard ten slotte om draait.

In ons onderzoek over multinationals kwam naar voren dat direct leidinggevenden op dit moment niet voldoende het nut inzien van het geven en ontvangen van feedback, met als gevolg dat er structureel te weinig tijd aan wordt besteed. Slechts 46% van de medewerkers zegt regelmatig positieve feedback van hun leidinggevende te ontvangen. Terwijl het geven van complimenten waardevol is, bestaat de beste feedback zowel uit positieve als opbouwende feedback.

De ontwikkeling van medewerkers als drijfveer van bevlogenheid

Als het de ontwikkeling van medewerkers betreft dan heeft één van onze klanten een hele verfrissende aanpak. Het gaat om een wereldwijd opererende organisatie die de toegevoegde waarde inziet van medewerkers die de kans krijgen om zich intern te ontwikkelen. Zij hebben daar het volgende op bedacht:

“Het is moeilijk voor mensen om zelf te bedenken waar ze zich graag in willen ontwikkelen. Vanuit dat standpunt organiseren wij een inspiratiemiddag. Tijdens deze middag worden er sprekers, met verschillende achtergronden (bijv. vrijwilligers, ondernemers, topatleten), uitgenodigd om ons mee te nemen in waarom zij zo gedreven zijn in wat zij doen.”

In opvolging van de inspiratiemiddag biedt de organisatie medewerkers de mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen op een bepaald gebied of in een richting naar keuze. Het resultaat is een op maat gemaakt ontwikkelingsprogramma dat zowel bevlogenheid stimuleert, als een enorm voordeel oplevert voor de medewerker en indirect voor de organisatie.

Rapport: Het verborgen potentieel van werkend Nederland - Editie 2016

Hoe kunnen organisaties flexibel en wendbaar blijven en inspelen op innovaties? Deze fascinerende vraag houdt veel organisaties dagelijks bezig. En als je innovatief bent, hoe houd je dat dan op de lange termijn in stand? In het rapport ‘Het verborgen potentieel van werkend Nederland – Editie 2016’ gaan we op zoek naar de antwoorden.

Bron: klik hier