Zombies of energieke medewerkers? 5 tips voor werkgevers

Deel van een post van Colin Cleeren, directeur/eigenaar VitalFacts op Linkedin, juni 2016

Zombies of energieke medewerkers? Hoe maken werkgevers 5X het verschil in hun kantooromgeving…

“Wij zetten mensen centraal in onze organisatie”, hoor ik regelmatig langskomen als ik managers spreek. Echter, als ik vraag naar de aandacht voor gezondheid en vitaliteit van medewerkers, valt er vaak een pijnlijke stilte. In Verenigde Staten tapt men uit een heel ander vaatje. Hier wordt al vele jaren geïnvesteerd in Corporate Wellness. Nederland kijkt vooralsnog de kat wat meer uit de boom, maar ook hier kan het niet lang meer duren voordat gezondheids- en vitaliteitsprogramma’s prominenter op de managementagenda staan. En da’s maar goed ook want als je geen zombies wil maar energieke medewerkers moet je er wel iets voor doen. 

Google, Johnson & Johnson en Amazon

Vitale mensen maken het verschil: zij zijn in staat energiek, fit, ontspannen en bevlogen te werken en te leven. Jong of oud. Organisaties die actief bezig zijn met vitaliteit en gezondheid weten al lang dat niet alleen het ziekteverzuim telt. Het is een samenspel van vier factoren:

  • Body (fysieke gezondheid)
  • Brain (mentale gezondheid)
  • Behavior (gezond gedrag)
  • Building (gezonde werkomgeving).

Alleen door duurzaam te investeren in die volle breedte, zijn er excellente prestaties gedurende de hele loopbaan van medewerkers mogelijk. Google, Johnson & Johnson en Amazon hebben al gezien dat hun investeringen in gezondheid en vitaliteit veel opleveren: medewerkerstevredenheid gaat omhoog, ziekteverzuim gaat omlaag, de arbeidsproductiviteit neemt toe en mensen herstellen sneller na een periode van uitval. Hier tref je geen zombies aan.

En daarin staan ze niet alleen. Steeds meer bedrijven zien in dat de gezondheid en vitaliteit van medewerkers een van de belangrijkste voorspellers is van de financiële gezondheid van het bedrijf. Zo heeft 75% van de organisaties in de Fortune 500 een “Corporate Wellness”-programma voor haar medewerkers. Geen bubbelbaden en sauna’s, maar een in de organisatiecultuur ingebed gezondheids- en vitaliteitsprogramma dat vaak al jaren draait. Opvallend is dat ook in tijden van recessie deze programma’s stand hebben gehouden, hetgeen illustreert dat hier bewuste keuzes gemaakt zijn.

In Nederland investeren organisaties vooralsnog mondjesmaat in gezondheid en vitaliteit. Het geloof dat hier daadwerkelijk een valide businesscase achter zit, ontbreekt vaak. Ten onrechte, want een brede studie gepubliceerd in Harvard Business Review toonde reeds aan dat iedere geïnvesteerde euro zich in regel twee tot drie keer terugverdient.

 

5X Het verschil maken in uw kantooromgeving

Meer bewustwording creëren over het belang van bewegen, rust en ontspanning en gezond eten en drinken is een eerste stap richting meer energieke medewerkers. 95-99% van ons gedrag gaat op de automatische piloot dus het aanbieden van een stimulerende en uitdagende omgeving is een eerste, belangrijke stap om mensen in beweging te krijgen. Hierin hebben organisaties tal van mogelijkheden om een slag te maken in body, brain , behavior en building. Een korte greep uit de mogelijkheden volgt hieronder.

1. Zit/sta-tafels en dynamisch kantoormeubilair

De zit/sta-tafel lijkt aan een revival bezig. In het verleden werd de staplek al binnen diverse kantoorconcepten toegepast maar in de praktijk werd deze maar zelden echt gebruikt. Het wezenlijke verschil waarom de zit/sta-plek nu wel gaat slagen is dat de sense of urgency duidelijker is geworden. “Zitten is het nieuwe Roken” zit bij medewerkers steeds beter tussen de oren en zij willen hier best iets aan doen. Ook dynamisch meubilair past in deze bewustwording. Vooralsnog worden de fietsjes, loopbanden en leunplekken gezien als een aandachttrekker maar het draagt zeker bij aan het doorbreken van zittend gedrag en helpt om de bewustwording in het bedrijf op een aantrekkelijke manier te vergroten.

2. Schaarste in faciliteiten creëren

Het creëren van minder faciliteiten en services leeft op gespannen voet met de hospitality gedachte, zou je in eerste instantie denken. Echter, hierin zit een denkfout, namelijk dat de medewerker altijd ontzorgd moet worden en de tijd die besteed wordt aan het verkrijgen van de faciliteiten en/of diensten verspilde tijd is. Terwijl lopen in plaats van zitten juist wenselijk is vanuit gezondheidsperspectief. Een aantal mogelijkheden om bewegen verder te stimuleren door minder te faciliteren zijn:

  • Centrale afvalplekken in plaats van prullenbakken bij bureaus
  • Reduceren van het aantal zitplaatsen in het bedrijfsrestaurant en mensen met een goed verzorgd en (gezond!)lunchpakketje tijdens de lunch een rondje buiten laten lopen.
  • Minder parkeervoorzieningen/ stimuleren van openbaar vervoer.

3. Inrichting en logistiek aanpassen

4. Fitness Ruimte/Ontspanningsruimte/ Stilteruimte

5. Gezonde voeding aanbieden

Lees een toelichting op deze drie punten in de originele post.

Hoe nu verder?

Of het nu gaat over het terugdringen of voorkomen van ziekteverzuim, duurzame inzetbaarheid van medewerkers of het verhogen van medewerkerstevredenheid, het zijn thema’s waarin gezondheid en vitaliteit een prominente rol spelen. Met plezier werken aan gezondheid en vitaliteit is enorm belangrijk. De “Fun Factor” maakt deelname laagdrempelig en zorgt ervoor dat gezondheidswinst behouden blijft. Dat kan in organisaties alleen als er sterke coalities zijn en het geloof dat zaken anders moeten. Het is een speelveld waarin vaak een CEO sponsor is en Human Resources en Facilities elkaar ontmoeten en elkaar versterken. Als aan die randvoorwaarden is voldaan, liggen er mooie kansen voor gezondheid en vitaliteit en kijken we alleen nog maar naar Zombies op TV in The Walking Dead en niet maandag ochtend als we ons kantoor binnenlopen.

Bron: klik hier