Hoe goed onderzoek de employee journey verbetert en medewerkers echt gelukkiger kan maken

Aan het einde van menig aflevering van het A-team zei kolonel John ‘Hannibal’ Smith: I love it when a plan comes together. Dat gevoel krijg ik steeds vaker nu ik merk dat de inzichten over gelukkig werken, het meten ervan en de employee experience & journey prachtig op elkaar aansluiten. Een onderzoeksrapport verdwijnt nogal eens in de spreekwoordelijke la, de opgedane inzichten bij een workshop worden ook niet altijd direct omgezet in daden. Daar waar de link wordt gelegd tussen de theorie, de resultaten van het onderzoek en de employee experience/journey kunnen echte stappen worden gezet op weg naar een betere employee experience en gelukkige(re) medewerkers.

Het HappinessBureau is van mening dat gelukkig werken tweerichtingsverkeer is: het is de verantwoordelijkheid van zowel de medewerker als van de organisatie. Ondertussen weten we heel goed wat een medewerker gelukkig maakt, mede dankzij de wetenschappelijke basis die Martin Seligman heeft gelegd, de grondlegger van de positieve psychologie. Het is een combinatie van zingeving, voldoening, plezier en verbondenheid. Of zoals we in ons P3F-model stellen: Purpose, Flow, Fun & Friendship. Bij Purpose gaat het vooral om het streven naar een hoger gemeenschappelijk doel; dat je werk bijdraagt aan je geluk en dat je waarden overeenkomen met die van de organisatie. Flow geeft met name aan dat je je talenten kunt inzetten en ontwikkelen, dat je een bepaalde mate van vrijheid hebt, resultaten kunt behalen en waardering ontvangt voor wat je doet. Bij Fun & Friendship staat de verbondenheid met collega’s centraal; het delen van successen en de sfeer in de organisatie.

Dit zijn de elementen die medewerkers gelukkig maken en dat weten we ook, omdat de gelukshormonen (dopamine, oxytocine, serotonine en endorfine) hiermee in verband kunnen worden gebracht.

Als we bij een organisatie aan de slag mogen met het meten van werkgeluk, dan gaan we uit van stellingen op basis van het P3F-model. De resultaten geven een goed beeld van hoe gelukkig de medewerkers zijn. We zien de resultaten ook als basis voor een gesprek: herkennen de medewerkers zich hierin? Hoe komt het dat sommige zaken hoog scoren en andere weer laag? Welke zaken zouden we willen oppakken? Voor het beantwoorden van de laatste vraag biedt een verfijnder inzicht van de resultaten goede aanknopingspunten. Zo zagen we recentelijk dat bij een organisatie de groep medewerkers van 50 jaar en ouder lager scoorde dan de jongere collega’s op hun werkgeluk. We zagen ook dat zij vonden dat ze stil stonden in hun ontwikkeling. Resultaten behalen was moeilijker en de waardering bleef uit.

Dit paste weer goed in het verder ontwikkelen van de employee experience en employee journey (de medewerkerservaring en medewerkersreis). Bij employee experience gaat het om de ervaring die je als organisatie wilt bieden aan je medewerkers; het liefst iedere dag en zeker op belangrijke momenten. Door naar de reis te kijken die de medewerker aflegt (van ruim voor de eerste werkdag tot ver na zijn laatste) en daar informatie over te verzamelen, zie je steeds beter of de gewenste ervaring inderdaad zo wordt beleefd. Als organisatie wil je natuurlijk graag dat iedereen betrokken, bevlogen en vooral gelukkig is. Dat iedereen de beleving ervaart die je graag wilt bieden. Door in te zoomen op deze groep van 50 jaar en ouder (bij voorkeur door gesprekken te voeren met hen en op basis van de uitkomsten gezamenlijk actie te ondernemen) kan een mooie stap vooruit worden gemaakt. Wat kun je aanpassen in je trainings- & ontwikkelingsprogramma, wat kan er verbeteren in de managementstijl? Door ernaar te vragen weet je beter wat er leeft en hoe ze zichzelf en hoe je hen kunt helpen. En het succes daarvan zie je weer in de volgende meting.

Als je ook een start wilt maken met het meten van werkgeluk of wil je aan de slag met de employee journey? Neem dan contact op met het HappinessBureau.

Lucas Swennen is mede-eigenaar van het HappinessBureau en publiceert over verschillende onderwerpen, waaronder Employee Experience, marketing en onderzoek van werkgeluk.

 

Lees ook: Aan de slag met werkgeluk? Weet waar je staat! (pdf)

Lees ook: Gelukkig werken? Streef naar een 9+