Werkgeluk werkt gelukkig

Artikel op MT rendement van Juul van den Boomen, Toptimism at Work voor team en organisatieontwikkeling. De vier belangrijkste ingrediënten voor werkgeluk zijn: helderheid, een positieve sfeer, optimisme & vertrouwen en groei.

Werkgeluk werkt gelukkig

Medewerkers die gelukkig zijn, presteren en functioneren beter. Dat komt uw organisatie, uw klanten en relaties dus ten goede! U heeft grote invloed op het werkgeluk van uw medewerkers. Er zijn vier ingrediënten die u helpen het werkgeluk te vergroten.

Bij werkgeluk gaat het niet alleen om het hebben van positieve emoties en plezier, maar ook om de voldoening van het groeien en het benutten van het eigen talent. Daarbij hoort ook de waarde die medewerkers hechten aan hun werk. Hebben zij het gevoel te kunnen groeien en dat hun werk ergens aan bijdraagt? U kunt het werkgeluk en optimisme van uw medewerkers vergroten. De vier belangrijkste ingrediënten voor werkgeluk zijn: helderheid, een positieve sfeer, optimisme & vertrouwen en groei.

Helder en waarde(n)vol

U kunt helderheid creëren door de doelen die uw medewerkers moeten realiseren duidelijk te formuleren én het bijbehorende gewenste gedrag te benoemen. Doe dit bij voorkeur in overleg met uw medewerkers. Zo vergroot u de betrokkenheid en de intrinsieke motivatie. Door expliciet te benoemen welke unieke bijdrage medewerkers leveren aan het team, de afdeling, uw organisatie en de maatschappij. Hen helpt te zien welke waarde zij leveren, krijgen ze inzicht in de rol die ze vervullen in het grotere geheel. Dit vergroot het gevoel ergens bij te horen en waardevol te zijn en dát maakt weer gelukkig.

Sfeer

Stimuleer een positieve sfeer in uw organisatie door:

  • positief te communiceren; dit lijkt een open deur maar 
helaas schiet het er in de praktijk vaak bij in. Dus:
    • Complimenteer waar mogelijk (oprecht!) en spreek 
uw waardering uit. Doe dit niet alleen voor goede 
prestaties, maar ook voor ander gewenst gedrag, zoals het naleven van bijvoorbeeld waarden.
    • Open vergaderingen en besprekingen bewust met 
een positieve insteek of een positief bericht. Zo bepaalt u de sfeer en toon van de bijeenkomst.
  • successen te benoemen en vieren; zet een schijnwerper op behaalde mijlpalen, (afgeronde) projecten en complimenten van klanten. Benoem hierbij concreet de bijdrage van uw medewerkers. Eventuele teleurstellingen of tegenslagen hoeft u niet te negeren. […]

Voor de rest van het artikel: klik hier