Geluk op de werkvloer

Steeds vaker willen we een job waar we gelukkig van worden. ‘Werkgevers die daar niet voldoende oog voor hebben, zullen het in de nabije toekomst erg moeilijk krijgen.’

Bedrijven die willen investeren in gelukkige(re) werknemers kunnen terecht bij consultancybureaus die daarvan hun handelsmerk hebben gemaakt. Zoals The Happy Wave, opgericht door voormalig CEO van ING Insurance Bart De Bondt, die er naar eigen zeggen erg gelukkig van wordt anderen te helpen hun geluk te grijpen binnen het bedrijf waar ze werken. Of Happyformance, geleid door Laurence Vanhée, in een vorig leven de eerste Chief Happiness Officer in ons land: ‘Als HR directeur van de FOD Sociale Zekerheid heb ik mezelf tot CHO omgedoopt. Na een burn-out had ik mezelf beloofd voortaan enkel nog gelukkig te zijn op het werk. En dat wilde ik ook voor de medewerkers.’ Vanhée wordt ingeschakeld door CEO’s maar evengoed door vakbonden.

Geluk op het werk is hot

ReRamp your business, het boek dat Bart De Bondt schreef over het belang van geluk op de werkvloer en hoe je het kunt bereiken, ging in één jaar tijd 40.000 keer over de toonbank in  België en Nederland. Een gevolg van de crisis van 2008, volgens De Bondt. ‘Sindsdien is er openheid gegroeid voor een meer duurzame aanpak in het bedrijfsleven en daar horen ook gelukkige werknemers bij.’ Vanhée treedt hem bij: ‘De decennialange focus op productiviteit en procesoptimalisatie heeft alleen maar burn-outs en bore-outs opgeleverd. Generatie Y en zeker generatie Z verwachten iets anders. Ze komen uit hun bed om hard te werken maar ook om gelukkig te zijn op het werk.’

‘Het geeft geen zin om mooie idealen te koesteren aan de top als er op de werkvloer bullebakken aan de slag zijn’

Twee keer minder ziek

Daar komt bij dat intussen ruimschoots is bewezen dat geluk op de werkvloer een hefboom is voor de prestaties. Uit een studie van Berkeley en London Business School blijkt dat gelukkige werknemers twee keer minder ziek worden en zes keer minder afwezig zijn. Ze zijn ook beduidend meer loyaal, productief en creatief.
‘Medewerkers die zich goed in hun vel voelen, maken minder fouten en leveren hogere kwaliteit. Ze hebben ook betere en duurzame contacten met klanten’, concludeerde ook Leo Bormans, die voor The World Book of Happiness honderd experts interviewde.
En er is meer: ‘Als mensen met goesting werken, zijn ze minder geneigd het bedrijf te verlaten’, aldus Ingrid Bruyninckx, expert talent mobility bij Ascento: ‘Bovendien zijn tevreden werknemers de gedroomde ambassadeurs voor je organisatie: goed voor je imago, waardoor je aantrekkelijker bent voor potentiële medewerkers.’

Maar als het je enkel te doen is om de terugverdieneffecten voor je bedrijf zit je intentie niet juist, vindt Bart De Bondt: ‘Als er geen sprake is van een oprecht verlangen om het geluk van de medewerkers te maximaliseren, werkt het ook niet. Jammer genoeg zijn het toch nog vaak de cijfers die CEO’sover de streep trekken om de stap te zetten naar een businessmodel met meer aandacht voor het welzijn van hun medewerkers.’

Een ondernemer die wél al jaren investeert in het geluk van zijn medewerkers is Wouter Torfs: ‘Het geluk van onze personeelsleden maakt fundamenteel deel uit van onze bedrijfsmissie. Als mensen met hart en ziel werken, vertaalt zich dat in service en vriendelijkheid naar klanten toe. Maar als werkgever voelen we ons ook echt medeverantwoordelijk voor het welbevinden van ons personeel. Het leven begint niet pas om 18u30. We geloven dat oprecht zorg dragen voor mensen de meest gezonde en duurzame basis vormt om een bedrijf uit te bouwen. If you take care of your people, your people will take care of your business. Vaak krijgen werknemers een bonus als de resultaten goed zijn. Wij draaien dat om: als je goed bent voor je medewerkers zullen de resultaten volgen.’ Schoenen Torfs stond intussen zeven keer op de eerste plaats in de Vlerickpeiling ‘Great Place to Work’. Het levert alvast geen windeieren op, de afgelopen jaren verdubbelde de omzet.

Smaakt die wortel nog?

Hoe zorg je ervoor dat je werknemers gelukkig zijn? Dat gaat veel verder dan het organiseren van een happy hour of een teambuildingactiviteit, zegt Leo Bormans. ‘Het draait om de kern van de organisatie. Gelukkig op het werk ben je als je op vier vragen een positief antwoord kan geven: Mag ik hier zijn wie ik ben? Mag ik hier worden wie ik wil worden? Mag ik hier samenwerken met andere mensen? En: Draagt mijn werk bij tot een groter en zinvol geheel?’

De Bondt onderscheidt dan weer vijf componenten die het geluk van mensen in een organisatie beïnvloeden. Zo is autonomie voor de meeste werknemers heel belangrijk. Ingrid Bruyninckx raadt werkgevers en leidinggevenden daarom aan om in te spelen op het ‘zelfleiderschap’ van medewerkers: ‘Geef enkel structuur waar het nodig is. Focus op resultaten, en geef ruimte in de manier waarop een werknemer zijn job invult.’

Laurence Vanhée vertaalt dat in de formule: vrijheid + verantwoordelijkheid = geluk + prestaties. En die vrijheid kan veel verschillende vormen aannemen: ‘Vrijheid om te kiezen waar en wanneer je werkt. Vrijheid ook van rol: vraag wie welk project wil doen in plaats van taken op te leggen. Of van tools: laat die medewerker met een Mac werken als hij dat zo graag wil.’
Ook prettige relaties op het werk zijn een belangrijke voorwaarde om gelukkig te zijn volgens De Bondt. Net als voldoende erkenning krijgen voor je inspanningen en verwezenlijkingen.

De vierde pijler draait om kansen krijgen om wat hij noemt ‘persoonlijk meesterschap’ te ontwikkelen op zelfgekozen domeinen. Een gelukkige werknemer is er één die zijn talenten kan gebruiken en ontplooien, zegt ook Ingrid Bruyninckx. Ze adviseert leidinggevenden om niet te star vast te houden aan functiebeschrijvingen: ‘Geef het talent in je organisatie de kans zich te tonen, ook buiten.’

En last but not least: de purpose van de organisatie en de manier waarop die doorleefd wordt in gedrag en besluitvorming zijn ontzettend belangrijk. ‘Als je waarden worden weerspiegeld in de cultuur van de organisatie, ben je een gelukkig mens’, stelt Ingrid Bruyninckx. De Bondt zegt vaak bedrijfsleiders en leidinggevenden te ontmoeten die erg succesvol zijn in hun job maar toch niet gelukkig: ‘Ze kunnen niet meer antwoorden op twee essentiële vragen: ‘Wie ben ik? en Waarom ben ik hier?’ Wat je doet moet een gevolg zijn van wie je bent en niet omgekeerd. Anders loop je achter een wortel aan waarvan je niet eens meer weet of je hem wel lust. En voor die wortel beslis je, vaak onbewust, om gedrag te stellen dat afwijkt van je ‘natuurlijk zijn’. Zo raak je als mens uit evenwicht.’
_________________________________________________________________

GELUKKIGE WERKNEMERS ZORGEN VOOR:
33% meer winst
37% hogere verkoop
45% meer productiviteit
50% minder veiligheidsincidenten 66% minder uitval door ziekte 80% minder burn-outs
300% meer innovatie

Bronnen: Babcock Mariné Clyde, Shawn Achor, HBR, Gallup, Hay Group, Forbes
_________________________________________________________________

Lees het volledige artikel hier.