Manage deze 5 factoren van geluk voor meer succes

In januari 2015 is een nationale enquête gehouden onder een representatieve steekproef van de Nederlandse beroepsbevolking. Uit dit onderzoek bleek dat vijf factoren een belangrijke plek innemen bij het bepalen van de geluksbeleving. Deze zaken vormen een sleutel naar meer succes. In een artikel op Briskmagazine.nl worden de vijf factoren beschreven die het het werkgeluk uiterst positief beïnvloeden.

Het managen van geluk op de werkvloer kan leiden naar meer succes. Dat zeggen de deskundigen van Happiness Works, begin dit jaar de resultaten van de Nederlandse Geluk en Werk Index presenteerden. De uitkomst van het onderzoek wordt gebruikt als het referentiepunt voor het meten van geluk op de werkvloer. De deskundigen willen door het managen van geluk bijdragen aan zakelijke successen.

Vijf factoren die geluk bepalen
In januari 2015 is een nationale enquête gehouden onder een representatieve steekproef van de Nederlandse beroepsbevolking. Uit dit onderzoek bleek dat vijf factoren een belangrijke plek innemen bij het bepalen van de geluksbeleving. Deze zaken vormen een sleutel naar meer succes.
De deelnemers beantwoordden vragen in een viertal gebieden: Persoonlijke capaciteiten, organisatorisch systeem, functioneren op het werk en beleving van het werk. Er zijn vijf factoren die het werkgeluk uiterst positief beïnvloeden.

Die vijf factoren zijn:
– Mensen helpen hun beste eigenschappen te benutten
– Het creëren van voldoende uitdaging
– Het gevoel hebben zinvol werk te doen
– Het onderhouden van goede onderlinge relaties
– Eerlijke behandeling

 

Lees het gehele artikel hier.