I love my job!

Blog van Edwin Noordeloos op yoores.com, juni 2016

I love my job!

Talent vormt het fundament van een sterke organisatie, daarom schrijf ik in mijn blogs bijna elke week over het vinden en aantrekken van talent, of andere hiring gerelateerde onderwerpen. Vandaag gooi ik het echter over een (iets) andere boeg en zoom ik in op het bestaande personeelsbestand van organisaties. Ik wil het hebben over employee engagement, of gewoon in het Nederlands: betrokkenheid van werknemers.

Het wordt soms als zo vanzelfsprekend gezien, dat Nederlandse werkgevers vergeten om de juiste vraag te stellen; hoe zorg ik dat werknemers betrokken raken bij mijn organisatie? Verrassing: het gaat niet vanzelf. De statistiek weerspiegelt dit ook, Gallup publiceert jaarlijks cijfers over het onderwerp, en vergelijkt daarbij verschillende Europese landen. Nederland komt hierbij slecht uit de bus, zoals het lijstje hiernaast laat ziet. De statistiek weerspiegelt dit ook, Gallup publiceert jaarlijks cijfers over het onderwerp, en vergelijkt daarbij verschillende Europese landen. Nederland komt hierbij slecht uit de bus, zoals het lijstje hiernaast laat zien.

Het is bijna gek dat werkgevers niet meer inzetten op de betrokkenheid van hun werknemers, enorm veel potentieel gaat hierdoor namelijk verloren. Betrokken werknemers zijn, in vergelijking met hun minder
gemotiveerde collega’s, productiever, loyaler en hebben meer plezier in hun werk. Of zoals Gallup het in het rapport verwoordde: these (engaged employees) are the employees most likely to make positive contributions to their companies, whether by attracting and retaining new customers, driving innovation, or simply spreading their positivity to coworkers.

Wat kan je als werkgever doen om je werknemers actiever betrokken te krijgen bij bedrijfsprocessen? Naar mijn mening (en hier komt de corebusiness toch weer om de hoek kijken) begint dit proces al bij hiring. Natuurlijk zijn er in de lopende bedrijfsprocessen ook aanpassingen mogelijk, die helpen bij het enthousiast krijgen van bestaande medewerkers.

Tips voor hiring:

1. Kies voor jong talent

2. Kijk uit voor de (extreme) job hopper

Tips voor lopende bedrijfsprocessen:

3. Beloon betrokkenheid

4. Maak duidelijk waarom het werk telt

5. Betrek de werknemer bij lopende zaken

Lees een toelichting op deze 5 punten in het originele artikel hier