Van werkdruk naar werkgeluk!

Samenwerking HappinessBureau met Crystal Clarity

Uit onderzoek van het HappinessBureau komt naar voren dat werkdruk (veruit) de grootste belemmering is voor het ervaren van werkgeluk. Dit zien we ook terug in cijfers van het CBS waaruit blijkt dat een op de zes tot zeven werknemers te maken heeft met burn-out verschijnselen. Naast deze groep ervaart vrijwel iedere werknemer continue werkdruk en nemen zij te weinig rust. Dat heeft geen directe negatieve invloed op hun gezondheid, maar wel op hun communicatie, leiderschap, productiviteit en (werk)geluk.

Waarom zijn we altijd zo druk? Wat doet die stress met ons? En natuurlijk vooral: hoe kunnen we er iets aan doen?

Volgens Willem van Rhenen, naast bedrijfsarts ook hoogleraar bevlogenheid aan Nyenrode Universiteit, benaderen en behandelen we werkstress nog altijd verkeerd. Volgens hem wordt er helemaal niet naar de juiste oorzaken van stress gekeken.

Het HappinessBureau wil hier verandering in brengen en is daarom een samenwerkingsverband aangegaan met Crystal Clarity.

Er is een verband tussen werkgeluk en de mate van stress en herstel die de medewerker ervaart. Als iemand bijvoorbeeld structureel niet de juiste functie uitvoert, dan schiet het stresslevel vaak omhoog. Ook door een te hoge werkdruk, (te) weinig autonomie, een slechte sfeer in de organisatie of onprettige gesprekken met de manager ervaren medewerkers meer stress. Doordat we continu ‘aanstaan’, zowel op het werk als privé, en geen tijd nemen voor herstel bouwt het stressniveau zich ook op en dat gaat ten koste van ons (werk)geluk. 

Hoe hier iets aan te doen?

Door technologische ontwikkelingen is het mogelijk om met gebruik van sensoren op het lichaam stress en herstel objectief te meten. De data uit deze metingen koppelen we aan de agenda van de deelnemer. Samen met zijn persoonlijke aantekeningen krijgen we zeer gedetailleerde inzichten. Op basis van deze inzichten gaan we samen met de deelnemer gericht aan de slag met de opgedane inzichten en komen we tot mogelijke oplossingen.

Wat meten we?

We meten hartritmevariabiliteit (HRV). Onze hartslag verandert voortdurend om aan de behoeften van het leven te voldoen. HRV betekent de variatie in tijd tussen opeenvolgende hartslagen. De hartritmevariabiliteit neemt toe tijdens herstellende activiteiten en neemt af tijdens stress. Hartslag en HRV hebben over het algemeen een omgekeerde relatie.

In het onderstaand voorbeeld zie je een onderdeel van een rapport met resultaten. Rood is de periode aan stress en groen geeft aan wanneer iemand herstelt. Op basis van deze analyse geven we deelnemers advies, waardoor ze meer energie en (werk)geluk kunnen ervaren.

Door over een langere periode te meten zien we wat er met het energieniveau gebeurt. Hierdoor zijn terugkerende patronen duidelijk te herkennen en aan te pakken. Als we bijvoorbeeld veel stress zien bij meerdere gesprekken met een bepaalde collega, dan ligt daar de mogelijke oplossing. Maar ook het onvoldoende ruimte nemen voor herstel gedurende de dag kan een oorzaak zijn van opbouwende stress, bijvoorbeeld als iemand gedurende de dag geen pauzes neemt. Het effect daarvan op bijvoorbeeld de kwaliteit van de slaap wordt door middel van de meting goed zichtbaar gemaakt.

Hoe meten we?

We meten op twee manieren. Met lichaamssensoren is het mogelijk om een zeer gedetailleerde rapportage te maken. Met smartwatches van Garmin is het mogelijk om een duidelijke trend te meten. Dit is een goed middel om een grotere groep te meten.

  1. Lichaamssensoren

Deze 24-uursanalyse onthult wat van invloed is op het welzijn en prestaties tijdens het werk, vrije tijd en slaap. De deelnemer draagt deze sensoren 3-7 aaneengesloten dagen op het lichaam. Tijdens deze meting houdt de deelnemer een agenda bij. Hierdoor zien we precies waar stress wordt ervaren en of en wanneer er sprake is van herstel. De deelnemer ontvangt persoonlijke coaching om meer energie en geluk te ervaren. Daarnaast ontvangt hij toegang tot e-learning als naslagwerk en extra tips.

2. Trendmeting

De trendmeting bestaat uit een combinatie van Garmin watches, het softwareprogramma MAHOUT en e-learning. De Garmin watches bevatten sensoren om stress en herstel te meten. Dit is accuraat genoeg om een trend vast te stellen. Met MAHOUT koppelen we de data van deze meting aan de OUTLOOK agenda. Op deze manier zien we welke evenementen stress geven en welke herstel geven. MAHOUT stuurt de deelnemer iedere maand een rapport. Het filtert opvallende stress en herstelmomenten. Hierdoor geeft het de deelnemer informatie om op te reflecteren. Met de MAHOUT community manager creëren we meer betrokkenheid. De community manager spoort deelnemers aan om zich verder te ontwikkelen, wanneer deze geen vooruitgang laten zien. Om de deelnemer te ontwikkelen bieden we e-learning.

Om nog meer resultaat uit de metingen te halen is het mogelijk om gebruik te maken van persoonlijke coaching.

Heb je belangstelling hoe werkdruk om te zetten in (meer) werkgeluk door middel van deze metingen? Stuur een mail naar Info@HappinessBureau.nl.