Ik keek 14 dagen lang, iedere dag naar een TedTalk over werkgeluk. Wat heb ik geleerd?

credit: James Duncan Davidson / TED

Iedere keer als het gebeurde realiseerde ik het me weer: het is zo makkelijk om een half uur of meer op je Twitter-feed te kijken naar berichten waar je vervolgens niets mee doet. Dus ik besloot om die tijd anders te gebruiken. In de twee weken tot het einde van het jaar keek ik iedere dag minstens 1 TedTalk over werkgeluk of thema’s die daarmee samenhangen. En daar vervolgens kort iets over te zeggen op LinkedIn. Mijn #TedTalkChallenge was geboren. Ik heb gezocht op TedTalks over Happiness at Work, de meest bekeken TedTalks doorgenomen en tips van connecties op LinkedIn gekregen. Dat leidde tot het lijstje dat je helemaal onderaan deze post kunt zien.

Natuurlijk is het aardig om je dag net wat anders door te brengen, inspiratie om te doen en daar wat over te posten. Maar wat zijn nu mijn inzichten na afloop van die 14 dagen? Hieronder een poging om dat in 4 punten duidelijk te maken.

1. Er is veel wetenschappelijke onderbouwing voor werkgeluk

In bijna alle bekeken TedTalks wordt verwezen naar wetenschappelijk onderzoek dat is gedaan. Daar heb ik de presentaties natuurlijk ook op geselecteerd :). Martin Seligman, een van de grondleggers van de Positieve Psychologie, gaat in zijn presentatie in op de start van de positieve psychologie en de onderbouwing van (werk)geluk. Aan het einde van zijn presentatie somt Shawn Achor in hoog tempo enkele voordelen op. Als je ervoor zorgt dat iemand meer positiviteit ervaart dan:

  • functioneren je hersenen beter
  • gaat je intelligentie omhoog
  • ben je creatiever
  • ben je energieker
  • ben je beter in sales
  • zijn dokters beter in het geven van de juiste diagnose

2. Zingeving, Voldoening en Plezier & Verbinding zijn de pijlers van werkgeluk

In de diverse presentaties komen onderwerpen aan de orde die wij vanuit het HappinessBureau hebben samengebundeld in ons P3F-model: Purpose, Flow, Fun & Friendship of in het Nederlands: Zingeving, Voldoening, Plezier & Verbinding (Voor een toelichting op het model zie ons boek, klik op Inzien en ga naar pagina 20-21).

Dat is niet geheel onlogisch, aangezien wij dat model gebaseerd hebben op bijvoorbeeld de wetenschappelijke inzichten van Martin Seligman. Hij heeft het in zijn presentatie over Meaning, Engagement en Positive emotions. Later heeft hij daar nog Relations en Achievement aan toegevoegd, waardoor zijn PERMA-model is ontstaan.

Ik zal inzichten uit de presentaties koppelen aan de drie onderdelen:

Zingeving

Dan Ariely vertelt in zijn presentatie (dag 6) over het belang van zingeving (meaning) bij werk. Met mooie voorbeelden van experimenten geeft hij aan dat het voor leidinggevenden belangrijk is om tijd en moeite te steken in het aandacht geven van de zingeving, zodat medewerkers meer betrokken zijn bij hun werk. Hij sluit af met zijn conclusie dat in een kenniseconomie meaning belangrijker is geworden dan efficientie.

Amy Wrzesniewski vertelt in haar presentatie over Job Crafting en wat het doet voor medewerkers, waaronder the meaning and purpose of the work. Ze gaat in op de voordelen van job crafting voor medewerkers en organisaties. Medewerkers zijn gelukkiger op het werk, meer gecommitteerd aan het werk, de productiviteit gaat omhoog en ze zijn meer betrokken bij de organisatie.

Dan Pink geeft in zijn presentatie aan dat het systeem van straffen en belonen niet alleen achterhaald is, maar zelfs niet wetenschappelijk is onderbouwd (voor het type business van de huidige westerse samenleving) Hij stelt daar intrinsieke motivatie tegenover en dat kan worden gestimuleerd door te kijken naar Autonomy (the urge to direct our own lives), Mastery (the desire to get better at something that matters) & Purpose (the yearning to do what we do in the service of something larger than ourselves).

Voldoening

Martin Seligman geeft aan dat het bij de positieve psychologie er onder meer om gaat om te kijken wanneer mensen floreren, wanneer zij gebruik kunnen maken van hun sterke punten. Amy Wrzesniewski definieert job crafting als: “what employees do to redesign their own jobs in ways that foster engagement at work, job satisfaction, resilience and thriving”. Zaken die tot meer voldoening leiden.

Waardering is bijzonder belangrijk. Dan Ariely gaat in zijn presentatie (dag 6) in op een experiment waarbij de deelnemers een makkelijke opdracht vervullen. Er waren vervolgens drie opties: degene die het papier in ontvangst neemt kijkt ernaar, zegt ‘aha’ en legt het vel op een stapel. Bij de tweede optie wordt het vel direct op de stapel gelegd. Bij de derde optie wordt het vel papier direct door de versnipperaar gehaald. Als je kijkt hoe lang de deelnemers doorgaan, dan zijn opties 2 en 3 bijna gelijk. Geen aandacht of erkenning geven voelt bijna hetzelfde als je werk direct vernietigen.

Plezier & Verbinding

Robert Waldinger is er in zijn presentatie heel helder over. Welk inzicht levert 75 jaar onderzoek over over wat mensen gelukkig maakt: ‘Good relationships keeps us happier and healthier. Period.’

Brené Brown geeft het ook aan in haar presentatie: ‘Connection is why we are here. It’s what gives purpose and meaning to our lives. Zij geeft ook de andere kant aan: schaamte zorgt ervoor dat we denken dat er iets met ons is, waardoor we de verbinding met anderen niet waardig zijn. Dat je niet goed genoeg bent. Een omgeving waar jij mag zijn wie je bent (imperfect, kwetsbaar) is dan prachtig.

Het meest opmerkelijke en onverwachte voor mij was het inzicht uit de presentatie van Kelly McGonigal die aangaf dat juist ten tijde van stress we behoefte hebben aan elkaar. Het hormoon oxytocine zorgt ervoor dat juist om beter met stress te kunnen omgaan, we verbinding met anderen zoeken.

En hoe je verbinding zoekt met anderen? Celeste Headlee geeft in haar presentatie 10 tips hoe je echt een gesprek voert met anderen.

3. Employee Experience staat nog in de kinderschoenen

Bij het HappinessBureau zijn we van mening dat de werkgeluk-medaille twee zijdes heeft: die van de medewerker en die van de organisatie. Hierboven, bij het P3F-model heb ik de kant van de medewerker beschreven. De andere kant, die van de organisatie, noemen we Employee Experience en kent 5 onderdelen: het HEART-model.

Gegeven de challenge van 14 dagen heb ik minder presentaties gezien die -achteraf bekeken- passen bij de onderdelen van het HEART-model. In de talks die ik wel heb bekeken waren twee zaken relevant vanuit dit perspectief: Leiderschap en hoe je voor een goede ervaring zorgt. Deze presentaties waren niet nieuw, ze bestaan al jaren. Het is blijkbaar lastig om zaken die onderbouwd zijn, waarvan we weten dat ze werken, waar we in geloven, toe te passen in de dagelijkse praktijk.

Leiderschap

Simon Sinek maakt het in zijn presentatie heel duidelijk dat je als organisatie de omgeving kunt creëren, waardoor medewerkers tot bijzondere zaken in staat zijn. En daar kan leiderschap het verschil maken: “it’s the leader that sets the tone“. Het is de manier om vertrouwen en samenwerking mogelijk te maken, wat ervoor zorgt dat mensen hun beste kwaliteiten in zullen zetten. Stanley McCrystal geeft aan dat nieuwe omstandigheden en werken met nieuwe generaties van medewerkers, ook buiten het leger, er bij hem voor zorgden dat hij andere manieren moest vinden om te communiceren en vertrouwen te geven en te krijgen.

Creëren van een goede ervaring

Daniel Kahneman geeft het in zijn presentatie prachtig aan met het onderscheid tussen de experiencing self en de remembering self. Het omgaan met de factor tijd is het grote verschil. Een vakantie van twee weken, waarbij de tweede week hetzelfde was als de eerste week is leuk voor de experiencing self. De remembering self waardeert het niet, omdat er geen nieuwe ervaringen zijn toegevoegd. Een goede ervaring hoeft niet continu een 9 of een 10 te zijn. Een story, een verhaal, een ervaring wordt bepaald door veranderingen, significante momenten en het eind. Zeer relevant om mee te nemen als je een prachtige ervaring wilt creëren.

Barry Schwartz heeft het in zijn presentatie expliciet over de overvloed aan keuzes en dat het mensen eerder ongelukkiger dan gelukkiger maakt. Malcolm Gladwell geeft aan dat ‘one size fits all’ niet werkt en laat zien dat clusters van behoeften goed werken.

4. Hoe ga je aan de slag?

Prachtig al die inzichten, maar hoe zet je de volgende stap? Hoe kom je vooruit? Ook daar boden de verschillende presentaties waardevolle inzichten:

  • Dankbaarheid is belangrijk voor je eigen geluk. Hou 21 dagen een dankbaarheidsdagboek bij. Zie de tips van Shawn Achor en Martin Seligman.
  • Beter luisteren. Zowel om betere gesprekken te voeren (Celeste Headlee) als om een betere leider te zijn (Simon Sinek en Stanley McChrystal).
  • Aan de slag met job crafting in je organisatie? Zorg voor meer autonomie; gebruik evaluaties hoe job crafting kan helpen voor de medewerkers, terwijl het aansluit bij de doelen van de organisatie; communiceer de strategische doelen van een organisatie zo, dat medewerkers er bij kunnen aansluiten; bespreek in je team hoe taken anders kunnen worden verdeeld (Amy Wrzesniewski).
  • Gebruik de tips van gedragsverandering. Maak gebruik van: social incentives (hoe doen anderen het); immediate rewards (directe beloning); progress monitoring (voortgang laten zien) (Tali Sharot, Dan Ariely -dag 14- of Ben Tiggelaar).

Hier de bekeken TedTalks:

door: Lucas Swennen

Foto: James Duncan Davidson / TED. License