De 3 petten van leidinggeven in coronatijd

Dit artikel is geschreven door Alex Slavenburg, partner van het HappinessBureau.

De afgelopen weken zie ik veel nieuwsbrieven, blogs, vlogs en webinars verschijnen met daarin aandacht voor leiderschap tijdens de coronacrisis, terecht natuurlijk! “Alleen samen krijgen we corona onder controle” is het motto en leidinggevenden hebben daarin een belangrijke rol. Zij kunnen het voortouw nemen, samenwerking stimuleren en het goede voorbeeld geven.

In alle berichten staan dan veel tips en het leek me nuttig deze tips te koppelen aan de wellicht al bekende drie petten van leidinggeven: leider, manager en coach. Iedere medewerker heeft namelijk vanuit elk van de drie petten behoeften en het is de rol van de leidinggevende deze in te vullen. In crisistijd komen de accenten alleen net wat anders te liggen.

Leider

Vertel het verhaal

Als leider inspireer je mensen met je verhaal. In deze tijden doe je dat vooral door aanwezig te zijn, uiteraard op minimaal 1,5 meter afstand en vaak virtueel, maar: ben aanwezig, vertel wat er gebeurt, wat je ziet, hoe je als bedrijf omgaat met de crisis en welke afwegingen je daarbij maakt.

Vertrouwen

Geef vertrouwen, straal rust uit en blijf positief. Premier Rutte gaf in één van de eerste persconferenties aan “Op basis van maximaal 50% van de kennis die je hebt, moeten we 100% van de besluiten nemen”. Als dat ook voor jou de situatie is, benoem het, spreek je vertrouwen uit naar je medewerkers en leg de nadruk op het samen doen met open vizier.

Walk the talk

Geef zelf het goede voorbeeld in alles wat gewenst is. Door afstand te houden, in je elleboog te niezen, vanuit huis te werken, medewerkers virtueel te contacten etc. etc. Als jij het niet doet, heeft dit een groot effect op de mensen aan wie je leidinggeeft.

Kijk vooruit

Denk met je leiderspet ook na over de toekomst, de tijd na de coronacrisis. We weten immers dat er een moment komt dat we het weer over andere zaken gaan hebben. En wat als deze situatie nog 3 maanden hetzelfde blijft? Welke beelden ontstaan bij jou als je denkt aan die toekomst, welke stappen kun je al voorbereiden en wie wil je daarbij betrekken?

Manager

Wees helder en duidelijk

Communiceer duidelijk en eerlijk, ook als de boodschap negatief is en verstrekkende gevolgen heeft. Breng de boodschap en vertel de gevolgen. Geef ruimte voor de emoties maar blijf vooral vasthouden aan wat je besloten hebt c.q. wat de regels zijn. Benoem wat de kaders zijn, wat er wel en niet kan en parkeer ook zichtbaar wat nu nog niet te overzien is of pas op moment X/Y/Z bekend wordt.

Stuur bij

Denk na over hoe binnen de organisatie wordt gestuurd. Vervallen ineens alle ‘normale’ doelstellingen en is het 100% coronafocus? En zo ja, wat is het effect daarvan? Sta erbij stil, houd je hoofd koel en overdenk de consequenties, maak keuzes en communiceer hier helder over.

Communiceer en waardeer

En.. herhaal de boodschap. Communiceer driedubbel, eenduidig en vol energie. De kracht zit in de herhaling. Vertel niet alleen wat er beter/anders moet, maar vooral ook wat goed gaat, welke mooie en bijzondere momenten er zijn en waar je waardering voor hebt. Dit motiveert je medewerkers enorm!

Coach

Leef je in

Iedereen gaat anders met deze situatie om en het is aan jou om daar flexibel mee om te gaan. Dus leef je in, verplaats je in de ander en voel aan waar de behoefte ligt. Vraag het je mensen ook: “Waar kan ik je mee helpen?”. Zoek de verbinding, neem de tijd voor het gesprek, luister, vraag door en stimuleer de ander om met eigen oplossingen te komen.

Geef aandacht

De belangrijkste vorm van waardering is aandacht, Dit wordt het meest gewaardeerd door medewerkers. Dat kan zijn met een telefoontje, kaartje of sms maar ook door mee te helpen (als dat kan), samen tijd doorbrengen met een Zoom of Skype–call, online vrijdagmiddag-borrel of het sturen van een attentie als blijk van waardering.

Wees jezelf

Deze tijd is ook voor leidinggevenden niet altijd makkelijk. Deel ook je eigen ervaringen en gevoelens. Dit inspireert, verbindt en geeft ook jou weer kracht om door te gaan en stappen te blijven zetten.

Als leidinggevende heb je dus drie petten die elk een rol vertegenwoordigen. Het is, zeker in deze tijd, essentieel om hier bewust mee om te gaan. Welke pet/rol zet je wanneer in? Wat kun je zelf, waar heb je hulp nodig van anderen?

Veel succes daarbij!