Werkgeluk is een belangrijke succesfactor voor docenten en studenten

In aanloop naar het tweede Happy People Better Business event op 28 maart 2017 interviewden wij Leonard Geluk, voorzitter van het College van Bestuur van de Haagse Hogeschool, dat het event heeft gehost.

Wat kan volgens u het onderwerp Happiness at Work (of Gelukkig Werken) voor leraren en studenten van De Haagse Hogeschool betekenen?

Wie geluk vindt in zijn of haar werk is gedreven en wordt doorgaans als inspirerend ervaren. Daarbij ben je minder vatbaar voor werkstress. Werkgeluk is daarmee een belangrijke succesfactor voor ons docentencorps. En voor onze studenten, de professionals van de toekomst. Als zij nu al inzicht krijgen in wat werkgeluk voor hen persoonlijk betekent, hebben ze daar hun verdere carrière profijt van.

Waarom heeft De HHs ervoor gekozen om partner te worden van het event?

Bij De Haagse Hogeschool leiden wij onze studenten niet alleen op tot uitmuntend professional in hun vakgebied. Onze taakopvatting is breder: we doen ook aan ‘bilding’, hebben aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. We leiden niet alleen goede verpleegkundigen, werktuigbouwkundigen of bestuurskundigen op, maar vormen onze studenten tot wereldburgers: professionals die zich bewust zijn van hun rol in de maatschappij, die als persoon stevig in hun schoenen staan en die anderen met open vizier tegemoet treden. Weten wat je doel is, wat jou motiveert en blij maakt, is hiervoor van wezenlijk belang. Het Happy People Better Business Event kan hier een bijdrage aan leveren.

Denkt u dat De HHs de gelukkigste hogeschool van Nederland is? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom (nog) niet?

Als je kijkt naar de onderzoeken op dit gebied en je zet onze score af tegen met ons vergelijkbare hogescholen, dan staan we al enige tijd bovenaan in de tevredenheidslijsten.

Ik weet niet of het realistisch is om ons te vergelijken met alle hogescholen door heel het land, ik denk eigenlijk van niet. Daarvoor zijn de verschillen in organisatie en omgeving te groot.

Ik vind het belangrijk om, waar je ook staat in die Happiness-index, er met z’n allen aan te blijven werken om ons onderwijs iedere dag een klein beetje beter te maken.

 Wat kunt u hieraan bijdragen om dat te bereiken?

Als voorzitter van het College van Bestuur van De Haagse zet ik al geruime tijd in op ‘het goede gesprek’. Door het open gesprek te stimuleren binnen teams, binnen en tussen opleidingen, tussen onderwijs en ondersteuning, tussen management en de werkvloer en tussen medewerker en student, leren we elkaar steeds beter kennen, leren we wat ons drijft, en hoe we beter op elkaars behoeften aan kunnen sluiten.

 Wat maakt u gelukkig in uw werk?

Het maakt mij gelukkig als ik merk dat we het vandaag een beetje beter doen dan we het gisteren deden. Als onze studenten na hun afstuderen –  en zelfs al daarvoor – hun maatschappelijke rol kunnen en willen pakken. Als wij als hogeschool een positief effect hebben, al is het klein, op samenleving en de wereld om ons heen.  

Maar daar wil ik graag aan toevoegen dat ik, naast een plezierige werksfeer, drie zaken bepalend vind voor persoonlijke geluksbeleving:

  • voldoende tijd en aandacht voor familie en vrienden. Persoonlijk zal ik daar nooit op ‘bezuinigen’. De goede gesprekken met mijn vrienden helpen me met het maken van de goede keuzes in het leven.
  • zinvol werk, met persoonlijke toegevoegde waarde. Het gaat dan om werk dat betekenis heeft in het leven van mensen.
  • voldoende aandacht voor de mooie dingen in het leven. Naar de film, naar het museum, naar Sparta Rotterdam, doorpraten over levensvragen.