Employee journey: hoe waarderen de medewerkers de reis door de organisatie?

Waarom zou je het werkgeluk in je organisatie meten? Wat levert het op en wat kun je ermee? In een serie korte artikelen beantwoorden we deze vragen met de inzichten die we de afgelopen vier jaar hebben opgedaan in de praktijk. Zie hier artikel 1.

2. De reis van de medewerker (employee journey)

Gelukkige medewerkers zijn essentieel voor tevreden klanten en positieve (bedrijfs)resultaten. Bedrijven die actief werken aan het geluk van hun medewerkers zijn succesvoller en door medewerkers op een positieve manier aan de organisatie te verbinden, behoud je de juiste mensen met de juiste instelling, kennis en vaardigheden. Dat scheelt niet alleen verzuim- en verloopkosten, maar creëert een cultuur die bij de organisatie past en zorgt voor een positieve reputatie als werkgever.

Om gelukkige medewerkers te creëren heb je als organisatie een geweldige employee experience nodig, een geweldige medewerkerservaring. En die ervaring moet je als organisatie zeker bieden op belangrijke momenten in de tijd dat medewerkers bij je zijn.

Wij vragen in onze werkgeluk-meting feedback van medewerkers over de belangrijkste onderdelen van de reis.

Met drie voorbeelden geven we aan welke inzichten dat biedt.

a. Overall beeld

Figuur 2.1

In figuur 2.1 zie je een overall score voor 5 thema’s van de gehele journey: van Onboarding tot en met Cultuur. Dit is een eerste vertrekpunt en is relevant bij de vervolg-metingen om te zien of er veranderingen zijn opgetreden.

b. Onboarding

Onboarding -zeg de fase van de eerste werkdag tot zes maanden later- is cruciaal voor een goede introductie van de nieuwe medewerker, zodat hij/zij zich echt welkom voelt in de organisatie en het gevoel krijgt een bijdrage te kunnen leveren aan de organisatie.

Figuur 2.2

In figuur 2.2 hebben we voor een klant op enkele specifieke thema’s het verschil laten zien tussen medewerkers die aangeven goed te zijn ingewerkt en collega’s die aangeven niet goed te zijn ingewerkt. Dit maakte het belang van Onboarding expliciet zichtbaar, waarna er geld, tijd en middelen voor beschikbaar werden gesteld om dit verder te onwikkelen.

c. Learning & Development

Een derde voorbeeld is dit overzicht dat de meningen van eigen medewerkers laat zien over Learning & Development (het aandeel dat het eens is dat dit onderdeel goed is geregeld, 0-100).

Figuur 2.3

In figuur 2.3 zie je die scores voor verschillende groepen van je eigen medewerkers, waardoor gerichte keuzes mogelijk worden. Ook zet het aan tot leren van elkaar. In dit voorbeeld: wat kun je leren van afdeling IV of waarom is de groep ouder dan 60 jaar en de groep die minder werkt dan 16 uur niet tevreden?

Verbeteren van werkgeluk begint met inzicht in de huidige situatie. Begin met meten en analyseer dan gelijk de thema’s van de employee journey.

Het derde artikel bekijkt met welke resultaten uit een meting je aan de slag kunt gaan.