Vertaalbureau Fairlingo experimenteert met 6-urige werkdag

[een bijdrage van Fairlingo]

Een groeiend aantal bedrijven experimenteert met een kortere werkdag. In onze moderne samenleving wordt de traditionele 8-urige werkdag namelijk steeds vaker in twijfel getrokken. Niet zo vreemd, want tijdens de industriële revolutie ontstond de traditionele 8-urige werkdag en het aantal kenniswerkers is fors toegenomen. De vraag rijst of het nog effectief is en bijdraagt aan het welzijn van kenniswerkers. Een alternatief is de 6-urige werkdag, die steeds meer aandacht krijgt in binnen- en buitenland. In dit artikel wordt ingegaan op de praktijkcase bij het vertaalbureau Fairlingo dat een experiment deed met de 6-urige werkdag.

Wat dreef Fairlingo?

We geloven dat voor lange termijn succes, welzijn en een fijne werk/privé balans belangrijk is. Onze definitie van succes is niet alleen financieel maar ook tevreden klanten, medewerkers en een bijdrage aan een betere samenleving. Dit past bij onze kernwaarden en B Corp-certificering. Ons werk is kenniswerk en steeds meer onderzoeken wijzen erop dat minder werken het welzijn en de productiviteit verhoogt. We hebben dit ook samen met collega’s besproken en veel mensen herkenden dat we slimmer en met de werkdag zouden kunnen omgaan.

Daarnaast is besloten dat het verkorten van de werkdag geen invloed heeft op het salaris en de secundaire arbeidsvoorwaarden.

Hoe is het experiment gestart?

We hebben het idee eerst besproken in het gezamenlijke overleg met alle medewerkers. Fairlingo is geen groot bedrijf (26 medewerkers) en daarom kunnen ideeën makkelijk samen besproken worden met alle collega’s. Het gros van de collega’s was positief om een pilot te starten met een 6-urige werkdag. Sommige mensen vroegen zich wel af of het haalbaar was voor alle functies. Onze vertalers zijn bijvoorbeeld deels gebonden aan de deadlines van teksten. Hoewel je voor schrijven creativiteit nodig hebt, is de capaciteit ook van belang. Daarnaast is besloten dat het verkorten van de werkdag geen invloed heeft op het salaris en de secundaire arbeidsvoorwaarden. Door samen af te spreken dat we een 6-urige werkdag alleen zouden doorvoeren als de uitkomst voor alle functies succesvol was, stemde iedereen in met het experiment. 

Wat gebeurde er in de praktijk?

Het bewustzijn groeide dat we tijd besteden aan werkzaamheden die niet direct bijdragen aan de effectiviteit. Enkele voorbeelden hiervan zijn het gebruik van social media, het lezen van nieuws en discussies voeren over niet werk-gerelateerde zaken. Onze ervaringen op dit gebied kwamen grotendeels overeen met dit onderzoek onder 1989 Britse kantoormedewerkers.

Er waren een paar aanpassingen nodig in onze werkwijze. Wij zijn bijvoorbeeld bereikbaar tussen 8.30 en 17.00. Door elkaar af te wisselen in werktijden houden we de bereikbaarheid op peil. Dit overleggen de medewerkers zelf met elkaar en gaat heel goed. Wij hebben daarnaast veel sociale interactie met elkaar en de vraag is of je hier efficiënter mee om wil gaan als dit een bewuste keuze is? We ervoeren ook een bepaalde behoefte aan lummelen ter ontspanning en dit speelt ook vaak een rol bij het ontstaan van goede ideeën. Soms was het ook stressvol om onszelf te gaan haasten om binnen 6 uur het werk af te ronden.

Welke keuze is gemaakt?

Vanwege de hierboven genoemde ervaringen heeft het team gezamenlijk besloten om eerst een 7-urige werkdag te hanteren. Hier stond iedereen achter en dit wordt nu naar volle tevredenheid toegepast. Het is daarnaast een mooie stap richting een 6-urige werkdag. De belangrijkste reden om hiervoor te kiezen was dat het niet iedereen lukte dezelfde hoeveelheid werk te verrichten. Van onze medewerkers gaf 35% aan dat het niet haalbaar was om dezelfde hoeveelheid werk te verrichten binnen een 6-urige werkdag.

We ervoeren dat een 6-urige werkdag in combinatie met thuiswerken de samenwerking en verbinding niet ten goede komt.

We passen al langere tijd toe dat mensen 40% kunnen thuiswerken. We ervoeren dat een 6-urige werkdag in combinatie met thuiswerken de samenwerking en verbinding niet ten goede komt. Een kortere werkdag is wellicht haalbaar, bij beter timemanagement en wellicht minder thuiswerken. Dit zou echter wel ten koste kunnen gaan van sociale interactie en ‘lummeltijd´. Als team dienen we samen goed af te wegen wat de behoeften zijn van de collega´s.

Wat is de volgende stap?

Interessant is dat er regelmatig wordt gesproken en geschreven over een 6-urige werkdag maar het voor veel organisaties toch nog lastig is om door te voeren. Ook wij ondervinden tot nu toe een barrière om de 6-urige werkdag door te voeren. Dit kan meerdere redenen hebben zoals gewenning, behoefte aan sociale interactie met collega’s en samenwerken, het thuiswerken, een te hoge werkdruk of een combinatie van deze factoren. We hebben een goede eerste stap gezet met een 7-urige werkdag. Van belang is dat we de dialoog over dit onderwerp warm houden. Als er behoefte ontstaat aan een volgende stap zullen we die als organisatie zeker nemen. Zoals vaak van toepassing is voor het maken van keuzes ´Ik kan het beste niet kiezen, het beste kiest mij´.