Medewerkersbeleving NL 2018 stijgende lijn, maar er is nog veel winst te behalen!

Onderzoek van Integron, met een steekproef onder 4400 medewerkers in 12 branches, laat zien dat de gemiddelde score in Nederland voor werkbeleving van een 6,7 (2017) naar een 7 (2018) is gegaan. Die stijgende lijn is goed nieuws, maar:

– (slechts) 23% haalt het beste uit zichzelf voor de organisatie.
– 24% is in sterke mate betrokken bij de organisatie, 26% is niet of nauwelijks betrokken.
– 12% reageert positief op de vraag “mijn organisatie zorgt ervoor dat ik het beste uit mezelf kan halen.”
– de beleving van de werkdruk stijgt verder naar 34% en 36% ziet het aantal burn-outs binnen haar organisatie toenemen.
-De laagste score krijgt het organisatie-aspect “het management team”: 6,3. Geen wonder, want 38% van de leidinggevenden heeft een controlerende stijl, terwijl het merendeel de voorkeur geeft aan een coachende/mentorstijl.
– de gemiddelde eNPS score is -4%, dus nog steeds meer ‘detractors’ dan ‘promoters’. De eNPS van topperformers onder de organisaties is 70%!

Wil je meer weten, download dan het rapport.