Veel organisaties doen een stap op de plaats om na te denken hoe ze het werk voor de toekomst willen organiseren. Het gedwongen thuiswerken heeft veel nieuwe ervaringen opgeleverd, positieve en negatieve. Hoe willen we het werk nu organiseren? Welk werk kan thuis worden gedaan, waarvoor willen we dat de medewerkers naar kantoor komen? Recente onderzoeken laten zien dat als medewerkers hybride werken (thuis en op kantoor) het belangrijk is dat ze op de hoogte zijn van de nieuwe afspraken. Voor teams is het relevant om voor verbinding te zorgen en erop te letten dat de werkdruk behapbaar blijft voor alle teamleden. Leidinggevenden zullen meer op resultaten sturen en ervoor moeten zorgen dat medewerkers zich gezien en gehoord voelen.

En bovenal wordt geadviseerd om als organisatie de vinger aan de pols te houden bij de medewerkers: luister goed en ga aan de slag met suggesties. Vandaar dat het HappinessBureau de Hybride Werken Monitor heeft ontwikkeld. Met een korte, krachtige vragenlijst kun je frequent peilen hoe het met de medewerkers gaat. Het geeft direct inzicht in waar je bij moet sturen, voor welke thema’s je meer aandacht moet vragen.

De korte vragenlijst is in 1-2 minuten in te vullen, waardoor het nauwelijks een belasting is voor medewerkers. Door de gestandaardiseerde vragenlijst en rapportage, kunnen wij de Hybride Werken Monitor voor een zeer scherp tarief aanbieden.

We hebben per onderstaand onderwerp enkele stellingen om het Hybride Werken te monitoren:

  • Organisatie
  • Leidinggevenden
  • Teams
  • Beleid (over Hybride Werken)
  • Vitaliteit
  • Werkplek thuis
  • Digitale tools en vaardigheden
  • Werkdruk

In overleg met de organisatie kunnen we daar stellingen aan toevoegen of weghalen. Ook de frequentie van de meting wordt in onderling overleg bepaald (bv eens per kwartaal).
We rapporteren met een dashboard waarop de scores staan per bovengenoemd onderdeel en waar (na de eerste meting) de voortgang inzichtelijk wordt gemaakt. In een dashboard kunnen we ook een uitsplitsing maken naar verschillende teams/afdelingen of variabelen als sexe, leeftijd, uren dienstverband of jaren in dienst.
Indien gewenst kunnen we ook aparte rapportages maken per bv organisatieonderdeel.

Heb je belangstelling om aan de slag te gaan met de Hybride Werken Monitor, vul dan onderstaand formulier in en we nemen snel contact met je op.

=