Wil jij ook weten hoe gelukkig medewerkers zijn in jouw organisatie?

Maak dan gebruik van de speciale actie.

Wil je aan de slag met werkgeluk, dan is het natuurlijk een goede eerste stap om te weten hoe je er als organisatie voorstaat. Op grond van een meting zie je zowel wat er goed gaat als wat er aandacht behoeft. Dan kan zelfs op team- en individueel niveau duidelijk worden gemaakt.

Volgens het HappinessBureau is werkgeluk de verantwoordelijkheid van zowel de medewerker als de organisatie. Bij de meting hebben we stellingen opgenomen vanuit deze beide perspectieven. De vragenlijst wordt gemiddeld in 8 a 9 minuten ingevuld en deze korte tijd draagt bij aan een hoge respons.

We hebben een speciale actie als je nu in je organisatie een meting wilt laten uitvoeren. Bij een 3-jarig contract (3 metingen) geldt het volgende aanbod:

  • 15% korting op de uitvoering van de 3 metingen (niet van toepassing op opties);
  • 8 aanvullende stellingen over de Corona-periode. Hierdoor krijg je inzicht in hoe medewerkers de betrokkenheid van de organisatie waarderen;
  • Na afloop van de eerste meting 5 medewerkers zes maanden lang toegang krijgen tot de Happy100AtWork. Zie voor een indruk de speciale demo-versie;
  • Na afloop van de eerste meting kunnen 25 medewerkers zes maanden lang toegang krijgen tot Werkgelukvragen.nl. Zie voor een indruk de speciale demo-versie;
  • Eén persoon kan deelnemen aan de besloten Chief Happiness Officers-bijeenkomsten die we 3-4 keer per jaar organiseren.

De duur van de actie is flexibel en geldt tot 8 weken na afkondiging van de officiële lockdown-periode.

Meer weten over hoe wij werkgeluk meten? Zie daarvoor deze pagina op onze website. Daar kun je ook je belangstelling aangeven voor de actie door het formulier in te vullen.