Professional Master Amplitie opleiding

In 2022 gaat de Professional Master Amplitie opleiding van start en vanuit het HappinessBureau verzorgen Lucas Swennen en Gea Peper daarvoor twee onderdelen. Het eerste onderdeel gaat over Werken aan Werkgeluk en het tweede onderdeel gaat over het creëren van de beste Employee Experience. Meer informatie over de opleiding vind je in bijgevoegd document.

Amplitie opleiding

NiDi Bedrijfsopleidingen biedt nu de opleiding professional Master Amplitie aan! We gaan uit van een integrale benadering op het gebied van Amplitie binnen het domein Duurzame Inzetbaarheid. Deze Professional Master opleiding richt zich op actieve professionals die een aanvulling zoeken op hun opleiding en/of werkervaring op het nieuwe werkgebied van Amplitie en op degenen die zelf willen ervaren wat Amplitie kan betekenen.

Opleiding voor Mens & Organisatie werkveld

De opleiding is ontwikkeld vanuit onderstaande toelichting op het begrip Amplitie dat in 2009 door Prof. Dr. Wilmar Schaufeli is geïntroduceerd. Met deze opleiding creëren wij een aanvullend beroepsprofiel van een professional in het werkveld Mens & Organisatie die Amplitie wil toepassen binnen organisaties. Wij richten ons hierbij op het strategisch en tactisch niveau van dit nieuwe vakgebied. Wij gaan uit van de visie & filosofie van de mensgerichte aanpak van inzetbaarheid (inclusief Amplitie, preventie & verzuim) in brede zin. Vanuit deze visie & filosofie gaan we de competenties, vaardigheden en leerdoelen beschrijven en formuleren voor de Amplitie professional. En vanuit deze competenties, vaardigheden en leerdoelen worden de verschillende inhoudelijk blokken vormgegeven.