Online ‘Fun & Friendship Energizer’ Programma

In korte tijd zijn we als gevolg van de coronacrisis gewend geraakt aan thuiswerken. Het werk loopt in de meeste gevallen gewoon door en blijkt dat fysieke aanwezigheid niet per definitie nodig is om productief te kunnen werken.

Toch is er één aspect dat hierbij als minpunt naar voren komt: door op afstand te werken wordt het sociale contact of samenwerken dat je op locatie wel hebt gemist zoals het praatje bij de koffie of even je verhaal kwijt kunnen. Momenten die je niet inplant via Zoom/MS  Teams etc, maar die spontaan ontstaan en die je werkdag lichter en levendiger maken.

Sociale interactie is belangrijk en zorgt niet alleen voor verbondenheid en meer onderling begrip, maar ook voor meer creativiteit en innovatie. Door gesprekken met collega’s kom je op een idee voor een project, bedenk je samen een oplossing voor een probleem of bekijk je een kwestie vanuit een ander perspectief. Contact met collega’s zorgt voor inspiratie, plezier en nieuwe energie.

Werken gaat dus niet alleen over het behalen van resultaten, maar ook over (goede) relaties op het werk. Maar hoe onderhoud je die als mensen thuiswerken en teams minder contact met elkaar hebben dan voorheen? 

Het HappinessBureau helpt organisaties hierbij door middel van het online ‘Fun & Friendship Energizer’ programma voor medewerkers.

Feedback van een deelnemer: ‘In een half uurtje weer een brandend vuurtje’

Hoe werkt het programma?

Tijdens dit programma kunnen medewerkers maandelijks, wekelijks of een paar keer per week deelnemen aan een 30 minuten durende online energizer (b.v. van 12.30 tot 13.00). Deze energizers hebben als doel het plezier te verhogen (door gezamenlijk ‘fun’ oefeningen te doen) en de verbinding tussen collega’s te verstevigen (o.a. door in kleine groepjes van 2-3 medewerkers in break-out rooms met elkaar in gesprek te gaan aan de hand van een aantal vragen of een kleine speelse opdracht uit te voeren).
Als extra optie kunnen de effecten van het programma worden gemeten (voorafgaand aan het programma en na een aantal weken of maanden).

Als organisatie kies je voor de duur van het programma (aantal weken of maanden), het aantal sessies dat je per week of per maand aan je medewerkers wilt aanbieden en het aantal mensen dat je (maximaal) wilt laten deelnemen. En ook of je het effect van de sessies wilt laten meten. Op basis hiervan ontvang je van ons een prijsopgave.

Meer weten over het online ‘Fun & Friendship Energizer’ programma? Stuur een mail aan info@happinessbureau.nl